De heer Lodewijk van Vliet is zondag 20 november vereerd met een Koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij ontving deze voor zijn vele vrijwillige én politieke werkzaamheden gericht op een betere leefbaarheid en veiligheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Locoburgemeester Astrid van Eekelen reikte de onderscheiding uit namens Zijne Majesteit de Koning tijdens zijn afscheid als secretaris op de donateursmiddag van Stichting Mooi Voorburg.

De heer Van Vliet zette zich sinds 2011 in als secretaris van ‘Stichting Mooi Voorburg’ voor onder andere de verfraaiing van het dorps- en stadsgezicht en het bevorderen van een veilige, schone en groene leefomgeving. Een actueel initiatief waar de heer Van Vliet zich hard voor maakt is de ‘Huygenstunnel’ een ondergrondse tunnel voor de snelweg en het spoor door Voorburg, zodat ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen en de tuin van buitenplaats Huygens’ Hofwijck in originele staat kan worden hersteld.

Voorburg-West heeft Van Vliets specifieke aandacht. Als lid van de ‘Adviesgroep HOV Overburgkade’ laat hij zijn stem horen namens de wijk. Daarnaast zet de heer Van Vliet zich al jarenlang actief in voor het ‘Buurt Preventie Team Voorburg West’ ter bevordering van de veiligheid van de wijk. Ook vertegenwoordigt hij Voorburg-West bij het ‘Bincks Beraad’, een bewonersklankbordgroep over de transformatie van de Haagse Binckhorst.

Als bestuurslid bij ‘Stichting Nederlands Dachau Comité’ zet Lodewijk van Vliet zich landelijk in voor de vele activiteiten die deze stichting ontplooit. Zo is hij medeverantwoordelijk voor de jaarlijkse Dachaulezing, reünies en de Dachaureis.

De heer van Vliet is voor D66 tussen 1978 en 2004 politiek actief geweest in het lokale bestuur van Leidschendam-Voorburg als raadslid, fractievoorzitter en plaatsvervangend commissielid. Daarbij stond hij aan de wieg van D66 in Voorburg en was hij medeoprichter van Liberalen Voorburg.

De gemeente Leidschendam-Voorburg feliciteert de heer Van Vliet van harte met zijn Koninklijke onderscheiding!

(Bron: Gemeente Leidschendam-Voorburg / Foto: Barbara Koppe)