De mentale gezondheid van jongeren is verslechterd en de geestelijke gezondheid van meisjes is zorgwekkend.

De levenstevredenheid van meisjes in het voortgezet onderwijs daalde van een 7,3 in 2017 naar een 6,7 in 2021. Dit alles blijkt uit het HBSC-rapport dat dit jaar is verschenen.

Want terwijl de mentale gezondheid, van met name jongeren, steeds verder achteruit gaat blijft het een lastig onderwerp van gesprek. Een onderwerp waar velen zich voor schamen, niet eerlijk over zijn en denken alleen in te zijn. En dit kan er juist toe leiden dat klachten erger worden. Daarom is het hoog tijd dat de gemeente zich in gaat zetten voor een betere bespreekbaarheid van mentale gezondheid.

Daarom hebben GroenLinks raadslid Iris Feld en GroenLinks commissielid Ans Seriese een motie bij de afgelopen begrotingsbehandeling ingediend. Daarin wordt het college opgeroepen om in 2023 de Mental Health Week te organiseren en in gesprek te gaan met scholen en andere partners over de wijze waarop mentale gezondheid bespreekbaar kan worden gemaakt en een vast onderwerp van gesprek kan worden.

GroenLinks is erg blij dat de hele raad er hetzelfde over dacht en de motie dus unaniem is aangenomen. Indiener Iris Feld: “In de nieuwe Lokale Educatieve Agenda en in het gemeentelijke jeugdbeleid krijgt mentale gezondheid een vaste plaats. Dat is nieuw voor Leidschendam-Voorburg en hard nodig! Dit is slechts de start. Het einddoel is een gemeente waarin iedereen een veilige plek heeft om over de mentale staat te praten, waarin iedereen weet niet alleen te zijn en waarin iedereen uiteindelijk een stukje gelukkiger is.”

Foto boven dit bericht: Iris Feld (foto: Henk Knoester)