CDA raadslid Liesbeth van der Heide ging in gesprek met LV2 (Lucht voor Leidschendam-Voorburg) over de gevolgen van luchtvervuiling.

Luchtvervuiling is onzichtbaar, maar als we verontreinigde lucht inademen kan dat leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals astma, hart- en vaatziekten en zelfs kanker. Vuile lucht vermindert de kwaliteit en het aantal levensjaren. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en mensen met chronische ziekten zijn bijzonder gevoelig voor de gevaarlijke effecten van luchtvervuiling.

CDA in gesprek met LV2
Hierover ging CDA raadslid Liesbeth van der Heide in gesprek met Frans Kets en Henk Thomas van LV2 (Lucht voor Leidschendam-Voorburg), een groep betrokken inwoners die zich inzet voor gezonde lucht. Uit de metingen van LV2 en het RIVM blijkt dat op veel plekken de lucht een stuk vuiler is in onze gemeente dan de geldende EU-normen toelaten. Voorbeelden zijn het kruispunt Fonteynenburghlaan met de Prinses Mariannelaan in Voorburg en de Damlaan in Leidschendam. Ook op de kruising Maanweg/Regulusweg neemt de luchtkwaliteit de laatste maanden af en dat merken de omwonenden direct; vuile lucht laat zich niet tegenhouden door gemeentegrenzen.

De meeste vuile lucht wordt veroorzaakt door langzaam rijdend, stilstaand en optrekkend verkeer en de grootste vervuilers zijn vrachtwagens en bestelbusjes. En dat terwijl de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) in 2021 juist veel strengere advieswaarden heeft ingesteld op basis van nieuw onderzoek, waardoor we al helemaal achterblijven.

Werk aan de winkel voor het nieuwe college
Het is volgens het CDA duidelijk dat er werk aan de winkel is voor het nieuwe college. In januari dit jaar heeft de raad unaniem een mede door het CDA ondertekende motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd met voorstellen te komen om de nieuwe advieswaarden in het beleid te verwerken en met concrete maatregelen te komen. Tot op heden geen reactie. Ook de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord in 2020 door de gemeente lijkt tot nu toe vooral te blijven bij veel mooie woorden op papier maar weinig zichtbare actie.

En dat terwijl er genoeg voorstellen en quick wins zijn: een strenger parkeerbeleid, zorgen voor goede doorstroom van verkeer (dus geen drempels maar camera's om snelheid te beperken), ruim baan voor fietsers en wandelaars, het opschalen van het aantal elektrische oplaadpunten, afspraken maken met grote leveranciers als DHL en Post NL en veel meer inzet op goed openbaar vervoer en P+R locaties. Relatief makkelijke maatregelen waarmee op korte termijn de lucht voor onze inwoners een stuk schoner en gezonder kan worden.

Raadslid Liesbeth van der Heide: "Luchtvervuiling is een sluipmoordenaar. Het CDA wil zich de komende jaren hardmaken voor de gezondheid van al onze inwoners en vooral die van onze kinderen en ouderen. Er gebeurt wel wat, maar voorlopig is er dus veel werk aan de winkel.”

In het programma Midvliet Actueel maakten we kennis met Liesbeth en spraken we haar over de luchtvervuiling in Leidschendam-Voorburg.
Het hele interview is hier te beluisteren.

Liesbeth vd Heide in gesprek met Lv2 over luchtkwaliteit
Foto: CDA raadslid Liesbeth van der Heide in gesprek met Frans Kets en Henk Thomas van LV2 over luchtkwaliteit (foto CDA LV)