Op Open Monumentendag 10 september ontvangt Wethouder Bianca Bremer (Erfgoed, monumenten en archeologie) het eerste exemplaar van het boek ‘ Wonen en werken in de Schoolstraat in de 17e en 18e eeuw’ uit handen van auteur Wim van Horssen. Om 10.30 uur is de presentatie van dit nieuwste boek van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg (AWLV) waarin een levendig beeld wordt gegeven van het dagelijks leven in de Schoolstraat in vorige eeuwen.

Over vooraanstaande Voorburgers als Constantijn Huygens en prinses Marianne is veel bekend, maar over het reilen en zeilen van gewone Voorburgers weten we weinig. Over hen is ook niet veel in de archieven terecht gekomen. Zij hebben echter wel hun sporen achtergelaten in de bodem. Door de opgravingen die de Archeologische Werkgroep in de laatste decennia in Voorburg heeft gedaan, hebben ook die gewone Voorburgers een gezicht gekregen.

Vondsten van sloten en kademuur
Tussen 1985 en 1993 en in 1998 heeft de Archeologische Werkgroep minstens elf archeologische onderzoeken uitgevoerd in en nabij de Schoolstraat. Deze buurt werd toen grootscheeps vernieuwd. Dankzij dit onderzoek is een goed beeld verkregen van de verschillende sloten die in dit gebied gelopen hebben. Ook is duidelijk geworden, dat deze tot dicht bij de Herenstraat bevaarbaar zijn geweest. Er is zelfs een kademuur gevonden, waar goederen konden worden geladen en gelost.

De archeologische onderzoeken in de Schoolstraat hebben ook enig licht geworpen op de economische activiteiten in het gebied tussen de Herenstraat en de Vliet. Zo zijn daar de sporen gevonden van de activiteiten van een smid, een herbergier en een leerlooier.

Kookpotten, borden en bikkels
De talloze vondsten uit het Schoolstraat-gebied geven vooral een beeld van het dagelijkse leven van de gewone Voorburger in de 17e en 18e eeuw. Kookpotten en borden geven een idee van hoe ze kookten en aten.
Vuurtesten en olielampen maken duidelijk hoe ze hun huis verwarmden en verlichtten. Glazen wijnflessen en kleipijpen tonen dat ze ook van wijn en tabak hielden. Vogeldrinkbakjes bewijzen dat er vogels werden gehouden. En een houten bal van het kolfspel, knikkers en speelkoten laten zien, dat groot en klein af en toe een spelletje speelde.

Mini-expo bij bakkerij Klink
Een van de onderzoeken betreft de opgraving achter bakkerij Klink. Vanaf zaterdag 10 september tot en met maandag 10 oktober worden in de winkel een aantal vondsten van de opgravingen Schoolstraat tentoongesteld. Ook kan hier het boek worden gekocht.

Boek bestellen
Het boek ‘Wonen werken in de Schoolstraat in de 17e en 18e eeuw’ is vanaf 10 september voor € 15,00 te koop bij de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg. Op 10 september is het boek verkrijgbaar bij de stand voor de Oude Kerk in Voorburg. Het boek is ook te koop op woensdagavond vanaf 20.00 uur in de werkruimte (Van Naeltwijkstraat 9A), via de website www.awlv.nl of bij Bakkerij Klink in de Herenstraat in Voorburg.

De presentatie vindt plaats tijdens Open Monumentendag zaterdag 10 september om 10.30 uur bij de stand van de AWLV.
De stand staat voor de Oude Kerk in Voorburg.

Een aantal archeologische vondsten zijn daarnaast ook te zien in vitrines in de winkel van Bakkerij Klink in de Herenstraat.

Een ieder is van harte welkom op de boekpresentatie.