Tijdens de raadsvergadering afgelopen dinsdag is het voorstel van VVD en CDA om een verbod op het dragen van een mes op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verworpen.

Een verbod op het houden van hanen kon wél rekenen op steun van partijen. 'Het argument dat een messenverbod niet nodig is omdat er tot nu toe -gelukkig- weinig steekpartijen binnen onze gemeentegrens zijn geweest leidt tot schijnveiligheid' licht VVD-fractievoorzitter Sabrina van den Heuvel toe. 'De laatste jaren zien we een toename in het aantal steekpartijen in omliggende gemeenten. Jongeren houden zich niet aan gemeentegrenzen; zo is op Scheveningen een Rotterdamse jongen doodgestoken door iemand uit Amsterdam en in Zoetermeer is een jongen uit Leidschendam neergestoken'. 

CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen vult aan 'Voorkomen is beter dan genezen. Met dit amendement voor een messenverbod hebben we ingezet op het voorkomen van een steekpartij in onze gemeente. Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat partijen eerder wél instemden met een verbod op het houden van hanen in de gemeente, maar dat zij níet voor een messenverbod stemmen. Zoals de APV nu is, kun je blijkbaar beter met een mes op zak dan met een haan over straat lopen. Is dat het soort gemeente dat we willen zijn?'

Van den Heuvel knikt instemmend 'de geluiden en signalen van jongerenwerkers en cijfers ondersteunen dat het wapenbezit onder jongeren de laatste jaren is gegroeid en laten dus zien dat we iets moeten doen'. Het dragen van steekwapens als vlindermessen en stiletto’s is al bij wet verboden, maar het is toegestaan om op straat een mes korter dan 28 cm op zak te hebben. Een gemeentelijk verbod ziet juist op uitvouwbare messen die (uitgevouwen) kleiner zijn dan 28 cm met 1 snijkant. De politie geeft aan regelmatig dit soort en andere gevaarlijke messen aan te treffen bij jongeren. Zij kunnen dan niet anders dan vragen of ze het betreffende mes mogen innemen. Als dat niet het geval is moeten zij het mes teruggeven.

Eind 2020 kondigde toenmalig minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weliswaar aan een verbod op het dragen van messen door minderjarigen in te stellen, maar deze komt echter op zijn vroegst pas in de tweede helft van 2023. Van Duffelen zegt 'Tot die tijd hadden we politie en handhaving graag de handvatten willen geven om messen in beslag te nemen. Nu dit messenverbod niet is aangenomen staan zij, letterlijk, met lege handen'.

CDA en VVD waren de enige partijen die voor het amendement stemden. ChristenUnie, D66, GBLV, GroenLinks, en PvdA stemden tegen het amendement.