De heer Frank van Blokland is maandag 30 mei vereerd met een Koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij ontving deze voor zijn belangrijke bijdrage als directeur bij de vereniging voor Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN) en voor verschillende andere maatschappelijke activiteiten. Burgemeester Jules Bijl reikte de onderscheiding uit namens Zijne Majesteit de Koning in de Jaarbeurs in Utrecht.

De heer Van Blokland heeft als directeur van de IVBN in de afgelopen 20 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de vereniging, bijvoorbeeld op het gebied van professionaliteit, transparantie, integriteit, duurzaamheid, innovatie en maatschappelijke verantwoording. Daarnaast was hij verbinder van partijen binnen en buiten de vereniging, zoals de politiek, de overheid, huurders, adviseurs, de wetenschap en enkele brancheverenigingen. Ook was hij nauw betrokken bij de oprichting van het Integriteit Overleg Vastgoedmarkt (IOV) en de stichting Vastgoeddata (StiVAD). Daar legde hij 20 jaar lang de verbinding tussen wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en de toepassing van die kennis in de praktijk. Verder heeft hij zich ingezet voor meer verduurzaming van bestaande huurwoningen, voor meer betaalbare hoogwaardige huurwoningen voor mensen met een middeninkomen én het beperken van de stijging van huurprijzen.

Ook was hij vele jaren vrijwilliger als hulp-Sinterklaas bij RKBS de Pius X in Voorburg en Hospice het Vliethuys en vervulde hij bestuursrollen bij Parochie De Verrezen Christus.

De gemeente Leidschendam-Voorburg feliciteert de heer Van Blokland van harte met zijn Koninklijke onderscheiding!


Foto boven dit bericht: de heer Van Blokland krijgt de onderscheiding: Robin Thoma