Op woensdag 1 juni 2022 vindt er een inloopbijeenkomst plaats over het ontwerpbestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’.

Het watersport-, recreatie- en natuurgebied Vlietland wordt voornamelijk dagrecreatief gebruikt op warme, zomerse dagen in de weekenden vakanties. In het voor- en najaar en in de winter wordt het gebied beperkt gebruikt. Al geruime tijd bestaat de wens om in Vlietland functies toe te voegen, die het hele jaar rond kunnen worden gebruikt. Hiermee wordt het gebied aantrekkelijker en kan het maatschappelijke rendement van het recreatiegebied worden vergroot.

In 2005 is het bestemmingsplan 'Vlietland Noordoost 2005' opgesteld. Met dit plan wilde de gemeente Leidschendam-Voorburg een recreatiepark realiseren met 222 recreatiewoningen en - appartementen, horeca en in- en outdoorvoorzieningen. Om verschillende redenen is het tot op heden niet tot uitvoering van deze ontwikkelingen gekomen.

Om dit alsnog te kunnen doen liggen er nu een aantal nieuwe initiatieven voor, die onder meer voorzien in 222 uitsluitend grondgebonden recreatiewoningen, een bedrijfswoning en centrale voorzieningen zoals een receptie en horecavoorziening bij het zwemstrand. Deze initiatieven staan niet allemaal in het huidige bestemmingsplan 'Vlietland noordoost 2005'. Met het nieuw te maken bestemmingsplan 'Doorontwikkeling Vlietland Noord' wordt dit juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Bent u benieuwd naar de plannen? U bent woensdag 1 juni tussen 16:30 uur en 19:00 uur van harte welkom in de centrale hal van het Raadhuis van Leidschendam-Voorburg, Raadhuisplein 1 in Leidschendam