De reeks lezingen over culturele onderwerpen van Goede Doelen Boekenhuis Marianne is 12 mei veelbelovend van start gegaan.

Dik van der Meulen hield een buitengewoon boeiende lezing over Jac. P. Thijsse, een pionier op het gebied van de natuurbescherming. Van der Meulen is een gepassioneerde verteller met een heel brede kennis en belangstelling.  Hij heeft in 2018 een monografie over Thijsse geschreven. Volgend jaar volgt een uitgebreide biografie.

Van der Meulen schetste hoe in de loop van de geschiedenis steeds anders tegen de natuur werd aangekeken. In de Middeleeuwen beperkte de liefde voor de natuur zich tot overzichtelijke, open natuurlandschapjes. Werd het woud dicht en donker, dan werd het een bedreigend decor. Van der Meulen veronderstelt dat de hedendaagse natuurbeschermers dezelfde neiging hebben, met hun voorkeur voor vooral open natuurgebieden (ook vanwege de biodiversiteit).

In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam in Nederland wandelen in de natuur in zwang. Thijsse ging hierop verder. Zo kwam bijvoorbeeld in 1911 het Wandelboekje uit dat hij samen met Heimans had geschreven. Niet met wandelroutes maar met uitgebreide uitleg van de natuur. Dat is ook de kern van de grote betekenis van Thijsse. Hij heeft voor kinderen en volwassenen veel boeken uitgebracht om de kennis van en de liefde voor de natuur te stimuleren.

Thijsse is beroemd geworden door de vele plaatsjesboeken die Verkade over de natuur uitbracht.
Goede Doelen Boekenhuis Marianne heeft een grote collectie Verkade-albums.

Thijsse was een van de grondleggers van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
Zijn eerste stap op dit terrein was zijn inzet voor het behoud van het Naardermeer als natuurgebied. Eigenlijk had de gemeente Amsterdam hier een vuilstortplaats van willen maken.  En veel is verloren gegaan. Het Beekbergerwoud is weliswaar nu een natuurgebied van Natuurmonumenten, maar de gemeente Apeldoorn heeft allerlei nieuwbouwplannen aan de rand van dat gebied.

Van der Meulen bepleit dat het ook nu van belang is dat er boeken over natuur worden uitgebracht en gelezen en kijkt daarbij verheugd naar de grote kast met natuurboeken in Goede Doelen Boekenhuis Marianne.

Het was een mooie avond, die smaakt naar meer.