Woensdagavond 2 maart hielden de Stichting Duurzaam L’dam-Voorburg en Energy Common L’dam-Voorburg een verkiezingsdebat met de politieke partijen over het thema Duurzaamheid.

Een thema dat goed aansloeg bij het aanwezige publiek, er werd flink meegediscussieerd. Aanwezig waren Harma Aris (VVD), Walter Rosbenders (GBLV), Charlotte Bos (D66), Delroy Blokland (PvdA), Frank Wilschut (CU) en Kees Elenbaas (GL). Alleen SP en het CDA waren op het laatste moment verhinderd, oa door Corona.

Duurzaamheid van de partijen
Doel van het debat was helderheid te krijgen van de politieke partijen over hoe duurzaam ze nu echt zijn en wat inwoners daarvan straks - na de verkiezingen - van gaan merken. Er werd gediscussieerd over de energietransitie, het afvalbeleid, het groenbeleid en over luchtkwaliteit. Duidelijk was dat de aanwezige inwoners meer ambitie vroegen aan de kandidaat-raadsleden. Energietransitie, daar is iedereen voor, maar bijna geen inwoner kan dit zelf betalen. En wat biedt de gemeente? Een echte toezegging kwam echter niet.

Afvalbeleid
Op afvalbeleid discussieerden de deelnemers vooral onderling over wel/niet gescheiden inzameling. Het groenbeleid van de gemeente leidde tot veel discussie. De deelnemers vonden allemaal dat er meer groen behouden moest blijven. Maar een eerdere motie over een groentoets was door een aantal van deze partijen afgewezen. De inwoners waarom daarom kritisch op wat de Raadsleden straks echt zouden gaan doen. De oproep was helder: er moet snel meer groen bijkomen!

Luchtkwaliteit
Tenslotte was er bij de inwoners veel zorg over de luchtkwaliteit in onze gemeente. Hierin konden de kandidaat-raadsleden de inwoners goed steunen. Er volgde een oproep aan de inwoners om ook zelf de luchtkwaliteit te gaan meten, via de meetkastjes van LV2 , een organisatie die de luchtkwaliteit in onze gemeente monitoort.

Meer discussie-avonden
De avond was te kort om alle inwoners aan het woord te laten. En over deze onderwerpen valt nog veel meer te discussieren. Duurzaam L’dam-Voorburg en Energy Common L’dam-Voorburg gaan daarom beslist nog meer van dit soort avonden organiseren!.


Verslag: Marjan van Giezen voorzitter Stichting Duurzaam LV
Foto: Midvliet Eric Renson - In de zaal werden de uitspraken van de kandidaat-raadsleden nauwgezet genoteerd