De actie van buurtbewoners heeft succes gehad.

Mede dankzij de vragen die diverse politieke partijen tijdens een gemeenteraadsvergadering aan de verantwoordelijk wethouder hebben gesteld werden de argumenten van omwonenden om de kolossale container te verplaatsen, goed gehoord door de gemeente.
De wethouder heeft ervoor gezorgd dat de kabelaanleg naar de container werd opgeschort, zodat overleg met de buurt over verplaatsing nog mogelijk was. Omwonenden hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin een en ander werd uitgelegd. Zij hadden tot 24 november de tijd om hun voorkeur voor de definitieve locatie van de container aan te geven.

Glasvezel Nassaulaan kaartje met opties
Met de overgrote meerderheid van 85% werd voor optie 1 gekozen (zie kaartje van de gemeente Leidschendam-Voorburg).
De gemeente zal de bewoners van de 3 omliggende straten weer met een rondschrijven op de hoogte brengen van de uitslag van deze enquete en hen inlichten over de datum waarop de container wordt verplaatst. Tevens wordt dan aangegeven hoe deze door groenaanplant grotendeels aan het zicht wordt onttrokken.

Een succesvolle actie, waaruit blijkt dat gezamenlijk optreden en constructief overleg tot een goed resultaat kan leiden.
"Ik ben erg blij dat we de actie hebben gevoerd en dat het met meerderheid van stemmen optie 1 is geworden" aldus initiatiefnemer Maarten Vos "en dat de gemeente heeft beloofd zelf de regie te nemen om de bewoners van de andere wijken bij de plaatsing van een glasvezelstation te betrekken".

Foto Midvliet