Juiste datum voor online bijeenkomst

Gemeente Leidschendam-Voorburg meldt dat de juiste datum is woensdag 1 december Tijd: 19.30-21.30 uur Waar: online via Zoom.
Opnieuw aanmelden is niet nodig, de eerdere aanmelding geldt. 

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas overal voor. Dus ook binnen vrijwilligersorganisaties.

Tussen vrijwilligers en deelnemers maar ook tussen deelnemers onderling.

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:
• Door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren.
• Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten.

Wat kun jij er als bestuurder aan doen om dit te voorkomen? En wat doe je als het toch gebeurt?

LVvoorElkaar organiseert speciaal voor bestuurders van vrijwilligersorganisaties uit Leidschendam, Stompwijk en Voorburg, een online bijeenkomst 'Preventief beleid vrijwilligersorganisaties'

Datum: woensdag 1 december
Tijd: 19.30-21.30 uur
Online via Zoom

Carin van der Hor van NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) praat je bij over de acties die je kunt nemen om je organisatie al een stuk veiliger maken. Hoe herken je ongewenst gedrag en hoe kun je dit voorkomen? En hoe kun je als vrijwilligersorganisatie gebruikmaken van de regeling gratis VOG?

Bovendien kun je gratis hulp en ondersteuning krijgen bij het op orde krijgen van het sociale veiligheidsbeleid van je organisatie.

Dus: álle reden om erbij te zijn op 1 december!

Toetsenbord online