De BurgerKrachtCentrale roept ChristenUnie-SGP fractievoorzitter Kees Verschoor op om in gesprek te gaan over burgerparticipatie.

Dit doen zij in een open brief aan Kees Verschoor naar aanleiding van het bericht dat de fractieleider van ChristenUnie-SGP heeft aangegeven na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 niet terug te keren in de gemeentelijke politiek. Hij is zijn motivatie kwijtgeraakt door wat hij de ‘Nimby' (not in my back yard)-gedrevenheid’ noemde: het niet willen delen van levensruimte met anderen. Hij betrekt dat op woningbouwprojecten waar omwonenden ondanks de woningnood tegen te hoop lopen.

De BurgerKrachtCentrale vindt het vervelend te horen, dat de heer Verschoor zijn plezier in zijn werk in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg hierdoor is kwijtgeraakt. 'Wij kennen vooral betrokken en constructief meedenkende inwoners. Onze ervaring leert, dat het in een vroeg stadium betrekken van omwonenden leidt tot mooiere en breed gedragen nieuwbouwplannen. Zoals ook de burgerparticipatie startnotitie ‘positiviteit van twee kanten’ voorstaat' zo stelt de BurgerKrachtCentrale in hun open brief.

Het motto van de BurgerKrachtCentrale is niet voor niets, waar een wil is, is een wij. Wij zouden graag een nieuwe term introduceren, namelijk de TIMBY, ‘Together In My Backyard’. 'Wij nodigen de heer Verschoor van harte uit voor een gesprek, zodat hij hopelijk met een minder naar gevoel de gemeenteraad in maart kan verlaten'.

De BurgerKrachtCentrale is een nieuw platform in de gemeente Leidschendam-Voorburg en hebben het streven om tot (meer) burgerkracht te komen. Dit vanuit de gedachte: samen staan inwoners sterker bij het verkrijgen van échte zeggenschap over hun leefomgeving.