Een huis kopen en er niet zelf in gaan wonen, maar met veel winst doorverkopen? Blijven bouwen van woningen voor driemaal bovenmodaal inkomen?

Als het aan D66 ligt is dat straks verleden tijd. Bij de behandeling van de begroting van de gemeente dient D66 gesteund door CDA, GBLV en GroenLinks een motie in om zo snel mogelijk zelfbewoningsplicht in te voeren en om te stoppen met het bouwen van huizen boven de 600.000 euro.

“De woningmarkt zit op slot, mede door investeerders die huizen opkopen zonder er zelf in te wonen om deze vervolgens snel en met hoge winsten door te verkopen of te verhuren” stelt Peter van Dolen. “De markt voor woningzoekenden wordt op deze manier een markt voor gefortuneerden. Beginners en mensen met een minder ruime beurs komen eigenlijk niet meer aan een passende woning.” Dat moet stoppen vindt D66. De gemeente kan daar best iets aan doen door zelfbewoningsplicht in te stellen, maar het college durft deze zware stap tot nu toe niet te zetten.

“Zelfbewoningsplicht verplicht kopers om minimaal vier of vijf jaar in de gekochte woning te wonen. Dit voorkomt speculatiegedrag”. Van Dolen; “Laatst viel mij op dat makelaars van makelaars kopen. Ook in Leidschendam-Voorburg. Gekker moet het niet worden” stelt hij; “Dan vindt prijsopdrijving plaats, want het huis wordt door de tweede makelaar echt niet tegen een lagere prijs verkocht”
“Daarom de motie zelfbewoningsplicht samen met de andere partijen.”

Niet alleen speculatiegedrag is een doorn in het oog van D66. Vele malen heeft fractie tegen projecten gestemd waarin eigenlijk alleen maar duur werd gebouwd. Projecten met een aanvangsprijs voor een woning vanaf 600.000 euro. Ook dat moet afgelopen zijn vindt D66. Daarom ook een tweede motie om vanaf nu de komende 10 jaar geen bouwprojecten meer te starten waarin woningen zijn opgenomen die duurder zijn dan 600.000 euro. Van Dolen; “Er moet ook in deze gemeente meer worden gebouwd voor starters en mensen met een iets kleinere beurs. Er staan al genoeg hele dure woningen in onze gemeente. Genoeg is genoeg. Daarom deze motie samen met de andere partijen. Stoppen met praten, beginnen met doen!”