Om met omwonenden in gesprek te gaan over het verkeer en parkeren rondom de Mall stond er in het najaar een informatiemarkt op de planning.

Deze wordt verplaatst naar januari. Zo kunnen we ook de parkeerdruk rondom de kerstperiode meten en ervaringen van bewoners meenemen bij de uitwerking van verdere maatregelen. Daarnaast beperken de oplopende besmettingscijfers en strengere coronamaatregelen de mogelijkheden voor bijeenkomsten. Zodra nieuwe data bekend zijn worden omwonenden daarover geïnformeerd.

Luchtkwaliteit

De gemeente meet tot juli 2022 de luchtkwaliteit in de buurt van de drukste wegen naar de Mall. Bekijk de resultaten van de metingen.

Dit naar aanleiding van de verkeersdrukte rond de Mall en ongerustheid over de luchtkwaliteit.

Samen met de burgermeetgroep LV2 ‘Lucht voor Leidschendam-Voorburg’ zijn negen meetlocaties uitgekozen. Zo komen er meetpunten bij het kruispunt N14 en Noordsingel / Prins Bernhardlaan, het kruispunt N14 en Heuvelweg / Mgr. Van Steelaan, langs de Heuvelweg, Burgemeester Banninglaan, Noordsingel, JS Bachlaan en Damlaan/Damplein.

Op deze locaties wordt tot juli 2022 de concentratie stikstofdioxide (NO2) gemeten. Luchtvervuiling door het wegverkeer kan het beste gemeten worden aan de hand van de concentratie NO2. Stikstofdioxide is een stof die ontstaat bij verbranding en wegverkeer is de belangrijkste bron van stikstofdioxide. Daarom wordt stikstofdioxide vaak gebruikt als maat voor de luchtvervuiling door het wegverkeer.

Luchtvervuiling met fijnstof wordt ook door veel andere bronnen veroorzaakt. Bijvoorbeeld door industrie, landbouw maar ook open haarden, vuurkorven en barbecues. Daardoor is het meten van de fijnstofvervuiling door het wegverkeer erg lastig. In een drukke straat zoals de Noordsingel of de Heuvelweg wordt de hoeveelheid fijnstof dus maar voor een beperkt deel veroorzaakt door het verkeer. Ook als het erg druk is, is het grootste deel van de hoeveelheid fijnstof afkomstig van elders. De toename van verkeer leidt daarom maar tot een beperkte toename van fijnstof.

De NO2-concentraties worden vanaf juli 2021 een jaar lang elke vier weken bepaald met behulp van zogenaamde Palmesbuisjes. De resultaten worden na elke vier weken (13 keer) gepubliceerd.

Resultaat meting luchtkwaliteit juli 2021 tot juli 2022 op https://www.ingesprekmetlv.nl/PageByID.aspx?sectionID=228279

Bron: gemeente Leidschendam-Voorburg
Foto : mediapartner Omroep West