De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft samen met partners een preventieakkoord opgesteld.
Hierin staat hoe de komende jaren wordt ingezet op een sterke mentale gezondheid, gezond gewicht en gezond drinken.

Gezond drinken is bewust(er) drinken. Zodat jongeren en volwassenen nog beter weten wat ze drinken en wat dat voor invloed op hun gezondheid heeft. Bijvoorbeeld meer water drinken en minder suiker en/of alcoholhoudende dranken.

Wethouder Juliette Bouw ondertekende namens de gemeente het Lokale Preventieakkoord 2021-2023: “Samen met inwoners werken we aan een gezonder Leidschendam-Voorburg. We willen dat kinderen een goede start krijgen en gezond eten. Sporten is goed voor hun sociale en emotionele ontwikkeling en helpt tegen eenzaamheid, iets wat ook vaak bij jongeren voorkomt. En dat is ook belangrijk voor volwassenen, zodat ze fit hun pensioen in gaan en zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving.”

Door in te zetten op concrete acties voor een positieve gezondheid werken we aan het voorkomen van gezondheidsproblemen in de toekomst. Bijvoorbeeld door wandelgesprekken met inwoners over een gezonde leefstijl, de actie kinderen op gezond gewicht en alcoholpreventiecampagnes.

Deelnemende organisaties aan het akkoord zijn:

Fenomeen Bovenveen
Fysiotherapeuten Kring Voorburg
Gemeente Leidschendam-Voorburg
GGD Haaglanden
HMC Antoniushove (incl. oncologieplein)
Huisarts Medisch Centrum Leidschendam
Indigo
JOGG-regisseur
Jeugdgezondheidszorg
Kwadraad
MBO Rijnland
MKB Leidschendam-Voorburg
Parnassia
Platform VoeljewelinLV
Sociaal Servicepunt Leidschendam-Voorburg
Stichting Sport en Welzijn
Unlimited People
Woej

Foto: gemeente LV

Contactgegevens Midvliet

Algemene correspondentie
Postbus 1042
2260 BA  Leidschendam

Studioadres & Bezoekadres
Damlaan 35a
2265 AL Leidschendam

Telefoon studio: 070-3202266
Redactie: redactie@midvliet.nl
E-mail: info@midvliet.nl

 

Radio & Televisie

Radio
Ether: 107.2 Mhz
DAB+: kanaal 11B (DAB lokaal 45)
Ziggo digitaal: 916
KPN  digitaal: 1189
XS4All digitaal: 1189
Of via de livestream

Televisie
Ziggo: kanaal 41
KPN:  kanaal 1489
XS4All: kanaal 1489
Of via de livestream