Het sociaal beleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt aangescherpt.
De nadruk komt meer op hoe inwoners het beste ondersteund kunnen worden om verdere problemen te voorkomen en hen weer op eigen benen te laten staan.

Wethouder Floor Kist benadrukt de waarde van zelfstandigheid en zelfredzaamheid: “Zelfstandig zijn en je eigen keuzes kunnen maken is het belangrijkste wat er is. Soms lopen mensen vast, fysiek, financieel of mentaal, dan is de gemeente er om te helpen. Hoe eerder deze mensen in beeld zijn, hoe sneller we kunnen helpen. Met goede begeleiding als problemen zich voordoen hopen we te voorkomen dat mensen in zwaardere problemen en zorg terechtkomen. Zodat mensen zich sneller weer zelf kunnen redden. Daarbij kijken we samen met het netwerk van de hulpvrager wat mogelijk is, en welke hulp aanvullend daarop nodig is.”

De gemeente zet in op het vroeg signaleren van problemen en het bieden van laagdrempelig aanbod zodat mensen sneller geholpen kunnen worden en zwaardere hulp minder vaak nodig is. We werken integraal met 1 gezin 1 plan 1 regisseur, zodat alles wat er speelt in beeld is. Maatschappelijke partners en organisaties, die geworteld zijn in de wijken en buurten werken mee aan ondersteuning dicht bij huis.

Het nieuwe beleid staat in de aanscherping van het Sociaal Kompas.

Credits/Fotograaf:
Gemeente LV