De gemeente Leidschendam-Voorburg en de Adviesraad Stompwijk hebben afspraken gemaakt om de onderlinge samenwerking te versterken.

Burgemeester Jules Bijl: “De Adviesraad en het college hebben in de afgelopen periode veel gesproken over de voortgang van projecten in Stompwijk en wat we kunnen doen om de samenwerking te versterken.

We hebben een aantal goede werkafspraken gemaakt. Zo krijgt de Adviesraad een vast aanspreekpunt binnen de ambtelijke organisatie en hebben wij ons als college verplicht om de Adviesraad voortaan vooraf advies te vragen over onderwerpen die Stompwijk aangaan. Ook intensiveren we de onderlinge afstemming.”

Patrick Luk, voorzitter van de Adviesraad Stompwijk is blij met de nieuwe set afspraken: “Klagen heeft geen zin, ga in met elkaar in gesprek”, vind ik. “En dat hebben we de afgelopen maanden ook gedaan. De Adviesraad is een vorm van burgerparticipatie. Wij zijn politiek onpartijdig en een laagdrempelig aanspreekpunt voor inwoners van Stompwijk. Wij hebben korte lijntjes met de gemeente, zeker nu de gebiedsregisseur ons vaste aanspreekpunt wordt. Ook ben ik blij dat het college ons voortaan actief om advies vraagt bij onderwerpen die Stompwijk raken.” De Adviesraad Stompwijk is een adviescommissie ex artikel 84 van de Gemeentewet.

Zij heeft adviesbevoegdheid over maatregelen en voorzieningen in het buitengebied als deel van Leidschendam-Voorburg. De Adviesraad Stompwijk werd in 2005 ingesteld. Naar aanleiding van de gemaakte afspraken krijgt de verordening van de Adviesraad Stompwijk een update. Nadat de gemeenteraad de gewijzigde verordening heeft vastgesteld, treedt deze in werking. Over 2 jaar wordt de verordening en de samenwerking geëvalueerd.

Foto Gemeente LV v.l.n.r.: Leo Oliehoek, burgemeester Jules Bijl, Nicole Muusers, Patrick Luk, Stef Verburg

Contactgegevens Midvliet

Algemene correspondentie
Postbus 1042
2260 BA  Leidschendam

Studioadres & Bezoekadres
Damlaan 35a
2265 AL Leidschendam

Telefoon studio: 070-3202266
Redactie: redactie@midvliet.nl
E-mail: info@midvliet.nl

 

Radio & Televisie

Radio
Ether: 107.2 Mhz
DAB+: kanaal 11B (DAB lokaal 45)
Ziggo digitaal: 916
KPN  digitaal: 1189
XS4All digitaal: 1189
Of via de livestream

Televisie
Ziggo: kanaal 41
KPN:  kanaal 1489
XS4All: kanaal 1489
Of via de livestream