Gemeentelijke subsidies in Leidschendam-Voorburg worden tegenwoordig aangevraagd via de zgn. subsidietafels.

Maar de culturele sector (Theater Ludens, de Bibliotheek aan de Vliet, Huygens Hofwijck en het Huygens Festival) heeft succesvol gepleit voor een eigen, zelfstandig opererend, subsidieplatform. In samenwerking met het College van B&W en de Gemeenteraad is dit platform, Cultuur&Co., in 2021 opgericht. Cultuur&Co. beoordeelt aanvragen voor eenmalige culturele projecten en adviseert de gemeente hierover.

In juli 2021 kwamen de eerste aanvragen uit de cultuursector binnen. Ondanks het feit dat de cultuursector (gehinderd door de lange coronaperiode met veel lockdowns) zo goed als stil lag, bleken (vooral de grotere) cultuuraanbieders plannen klaar hebben liggen voor diverse interessante culturele projecten in 2021.

In de eerste aanvraagronde waren het vooral nog de grotere instellingen die subsidie aanvroegen. Zo werden de volgende activiteiten financieel ondersteund: Het Groene Podium (zomeroptredens in de tuin van Huygens’ Hofwijck georganiseerd door Theater Ludens, Huygens’ Hofwijck en de stichting Veur Klassiek), onderdelen van het Huygens Festival (inclusief de uitreiking van de Cultuurprijs), het project ‘Sterk’ (van Dans aan de Vliet), de expositie ‘Christiaan Huygens in Brieven’ (door Huygens’ Hofwijck), een bijdrage aan klassieke orgelconcerten in de Oude Kerk (Stichting Orgelconcerten), en de restauratie van een oefencarillon ten behoeve van de opleiding tot beiaardier (door Drumschool Voorburg en de Oude Kerk).

In de tweede ronde kwamen gelukkig ook andere cultuuraanbieders met aanvragen. Zo werden de volgende projecten (mede)gefinancierd: een foto-expositie van Fotoclub Diafragma (door expositieruimte BW5), de realisatie van het theaterproject ‘Het Begin’ in de tuin van de Oude Kerk (door Stichting Film & Theater 070), de film Frans de Boef (door Stichting Film & Theater 070) en een sing-in kerstconcert (door het Voorburgs Operakoor). In totaal keerde de gemeente, op advies van Cultuur&Co., een bedrag uit van € 49.735,83.

Voor het voorjaar 2022 gaat de nieuwe aanvraagronde bijna van start! Ben je een aanbieder en/of organisator van cultuur, heb je plannen voor de periode januari-juni 2022 en heb je behoefte aan financiële ondersteuning? Dien je subsidieaanvraag in via de website van Cultuur&Co.: www.cultuurenco.org. De aanvraag kan tussen 1 december 2021 en 15 januari 2022 worden ingediend. Voorkom teleurstellingen en lees de voorwaarden goed door!
Cultuur&Co. staat klaar om je aanvraag te beoordelen en je te ondersteunen.