Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Nederland steeds duurzamer.

De overheid, veel burgers en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen. Om nóg meer burgers en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, wordt dit jaar van 28 oktober tot en met 5 november de Nationale Klimaatweek gehouden.

Midvliet zal via haar mediakanalen aandacht besteden aan de Nationale Klimaatweek.

Tijdens de Nationale Klimaatweek worden ontzettend veel bijzondere en interessante activiteiten en zaken georganiseerd.
Zie ook https://www.iedereendoetwat.nl/nkw.