De gemeente Leidschendam-Voorburg laat alsnog beoordelen of een heimelijk onderzoek naar islamitische organisaties in die gemeente voldeed aan de privacywetgeving.

Dat is voorafgaand aan het onderzoek niet gebeurd, aldus een woordvoerder van die gemeente. Dat mldt onze mediapartner Omroep West.

Afgelopen weekeinde werd via NRC bekend dat zeker tien gemeenten een onderzoeksbureau opdracht gaven om moskeeën en andere islamitische organisaties door te lichten. De onderzoekers van het bureau NTA uit Deventer deden dat zonder zich bekend te maken. Ze deden zich voor als bezoeker en rapporteerden aan de gemeenten over wat zich afspeelde binnen de moskeeën. Dat gebeurde ook in drie gemeenten in deze regio: Delft, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer

Volgens Leidschendam-Voorburg heeft die gemeente 'een brede krachtenveldanalyse' gedaan om een beeld te krijgen van polarisatie en extremisme. Het betreffende bureau heeft daarom – zo erkent de woordvoerder - ook 'veldonderzoek' gedaan.

Blinde vlekken
De resultaten van dat onderzoek zouden alleen 'intern' zijn gebruikt als achtergrondinformatie. Dit onder meer om 'kleuring te kunnen geven aan wat al bekend was vanuit eigen contacten met organisaties, om te toetsen of het beeld dat de gemeente had van de lokale situatie compleet was en of de gemeente geen blinde vlekken had als het ging om radicaliserende groepen buiten de bestaande contacten'.

Volgens de woordvoerder zou het rapport echter slechts 'een beperkte bijdrage' hebben geleverd aan het vergroten van het inzicht in de aanpak om radicalisering, extremisme en polarisatie te voorkomen.

Privacyregels overtreden
Deskundigen zeggen in NRC dat de gemeenten door het laten uitvoeren van het onderzoek de privacyregels overtraden. Leidschendam-Voorburg laat dit daarom alsnog beoordelen, stelt de woordvoerder. 'Wij hebben op dat moment niet zelf beoordeeld of de methode voldeed aan privacywetgeving. Wij hebben inmiddels onze Functionaris Gegevensbescherming gevraagd om dat alsnog te doen.'

De gemeente stelt ook dat een dergelijk onderzoek niet opnieuw gaat plaatshebben. 'Gezien de commotie, los van het uiteindelijke oordeel of dit een juiste handelswijze was, hoeft een zelfde aanpak niet verwacht te worden.'

Bron: Omroepwest.nl