D66 Leidschendam-Voorburg heeft vragen gesteld aan B&W over opnieuw opduikende berichten over een nieuwe oeververbinding over de Vliet. 
De gemeenteraad heeft twee keer gestemd over een voorstel voor de bouw van een brug over de Vliet ter hoogte van Klein Plaspoelpolder. Beide stemmingen hebben volgens D66-raadslid Peter van Dolen duidelijk gemaakt dat de aanleg van een derde oeververbinding over de Vliet geen meerwaarde heeft.

Tijdens een gemeentelijke informatieavond over de inrichting van de buitenruimte van Klein Plaspoelpolder stond er echter nog steeds een verbinding ingetekend in de presentatie van de plannen. Dit roept vragen op, waar D66 graag antwoord op ontvangt. Zo wil D66 graag weten of het bericht uit Vlietnieuws onder de titel “Nieuwe Vlietbrug duikt weer op” bekend is bij het college en of het klopt dat op de getekende kaart een stippellijn staat op de locatie waar dit college een Vlietbrug had willen aanleggen? En zo ja of het college dan kan uitleggen waarom dit nog steeds het geval is.