De afgelopen weken hebben de concepten voor de Lokale Energiestrategie (LES) en de Transitie Visie Warmte (TVW) ter inzage gelegen. De reacties hierop zijn wisselend.

Energie lijkt voor ons vanzelfsprekend: het is volop aanwezig, goedkoop en betrouwbaar. De afgelopen decennia is echter duidelijk geworden dat ons huidige energieverbruik bijdraagt aan klimaatverandering in de wereld. We zijn genoodzaakt ons energieverbruik te minderen en over te stappen naar hernieuwbare energiebronnen. In de Lokale Energiestrategie (LES) en de Transitie Visie Warmte (TVW) maken we belangrijke keuzes in hoe we stapsgewijs richting aardgasvrije wijken gaan. Op 29 juni heeft de raadscommissie omgeving de concept-bouwsteen LES en de TVW vrijgegeven voor inspraak.

Beide stukken hebben tot 15 september 2021 ter inspraak gelegen. Tijdens de inspraakperiode zijn 37 reacties ingediend. De reacties variëren. Sommige bewoners staan sceptisch tegenover de energietransitie zelf. Anderen hebben suggesties voor ambitieuzere doelen. Rode draad is de vraag voor meer betrokkenheid van inwoners, waarbij aandacht is voor betaalbaarheid, haalbaarheid en tempo van de energietransitie.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal neemt deze zorgen ter harte. “In de transitie naar het aardgasvrij maken van de wijken hebben inwoners, bedrijven en organisaties een sleutelpositie. Uiteindelijk krijgt iedereen in de gemeente met deze verandering te maken. Behalve de haalbaarheid en betaalbaarheid is draagvlak en betrokkenheid een belangrijke voorwaarde in de strategische keuzes over hoe we deze verandering willen aanpakken.”
Nu al aan de slag

In de LES en TVW maken we belangrijke stappen naar een duurzame energievoorziening en daarmee een bijdrage aan de CO2-neutrale toekomst. Inwoners kunnen die stappen nú al maken. Door bijvoorbeeld te de woning te isoleren, een groen dak te plaatsen of zonnepanelen. Handig om hiervoor de natuurlijke verbouwingsmomenten te benutten. Energiecoaches van Energy Common geven advies over het besparen van energie. Naast deze beschikbare gemeentelijke middelen is er ook financiële ondersteuning van het Rijk mogelijk.
Vaststellen plannen

Meer weten over de LES en de TVW? Kijk dan op de website lv.nl/energietransitie.