In het kader van burgerparticipatie wil D66-raadslid Mahjoub Mathlouti kinderen en jongeren hierbij betrekken

“In andere gemeenten in Nederland worden kinderen en/of jongeren al betrokken bij de participatie”, vertelt Mathlouti. “D66 heeft in gesprek met kinderen, jongeren en het onderwijs geconstateerd heeft dat hier animo voor is. De participatie van kinderen en jongeren draagt bij aan de democratie in educatieve zin en aan het draagvlak bij de voor hen relevante plannen,”

D66 heeft daarom het college in Leidschendam-Voorburg verzocht om te onderzoeken of een kindervragenuur en een jongerenraad geschikte instrumenten zijn om kinderen en jongeren in Leidschendam-Voorburg te betrekken bij de burgerparticipatie.