Snel weer grip op de financiële situatie door een aanvulling op de schuldenaanpak. Dat wil de gemeente Leidschendam-Voorburg bereiken door schulden van inwoners over te nemen en om te zetten in een lening.

Vanaf 1 oktober zet de gemeente daarvoor saneringskredieten in naast schuldbemiddeling.

Bij een saneringskrediet onderhandelt de schuldhulpverlener van de gemeente met schuldeisers over het af te lossen bedrag. Wanneer schuldeisers akkoord gaan, ontvangen zij direct het geld. Het resterende bedrag van de schuld wordt kwijtgescholden. De schuldhulpverlener van de gemeente neemt de schuld over en zet hem om in een lening. Hierdoor heeft de inwoner nog maar 1 schuldeiser en betaalt hij of zij in 3 jaar de lening af. Het terug te betalen bedrag valt lager uit dan de oorspronkelijke schuld. Dit zorgt voor overzicht en rust bij de inwoner.

Wethouder Floor Kist over de voordelen voor inwoners: “Wanneer je meerdere schulden hebt, dan kan dit voor een hoop stress zorgen. Gevolg is dat problemen alleen maar groter worden. Met deze nieuwe werkwijze geven we inwoners sneller rust en de ruimte om hun problemen op te lossen en te werken aan hun toekomst. We hopen hiermee ook de drempel om hulp te vragen bij schuldhulpverlening te verlagen.”

Voordelen voor schuldeisers en -verlener
Ook voor schuldeisers en de schuldhulpverlener van de gemeente biedt een saneringskrediet voordelen. Er is duidelijkheid over het openstaande bedrag en de schuld wordt direct ingelost, waardoor een dossier veel sneller gesloten kan worden. Voor de schuldhulpverlener betekent dit minder administratie, waardoor er meer tijd overblijft voor begeleiding van inwoners.

Inwoners met financiële zorgen en vragen kunnen contact opnemen met schuldhulpverlening via 070 300 8834.

Foto: cocoparisienne via Pixabay