Inwoners van Leidschendam-Voorburg die hun woning levensloopbestendiger willen maken, kunnen hiervoor een lening aanvragen bij de gemeente.

Met een blijverslening kunnen inwoners tegen een lage rente aanpassingen aan hun woning financieren zodat zij langer zelfstandiger thuis kunnen blijven wonen. Hierbij kan gedacht worden aan het maken van een slaap- of badkamer beneden of aan het verwijderen van drempels.

Wethouder Floor Kist: “De blijverslening helpt de zelfredzaamheid van inwoners vergroten. Mensen kunnen meer doen om langer zelfstandig thuis te wonen.” De blijverslening heeft als voordeel dat de bewoner zelf bepaalt wanneer, hoe en met welke kwaliteit de aanpassingen worden uitgevoerd, dus zonder tussenkomst en indicatie van de gemeente. De blijverslening is één van de actiepunten uit het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen dat eerder dit jaar door de gemeenteraad is vastgesteld.

De ontwerp Verordening Blijverslening Leidschendam-Voorburg ligt van 5 oktober t/m 2 november 2021 ter inzage voor inspraak. Daarna kan de gemeenteraad de definitieve verordening vaststellen.