In Leidschendam-Voorburg slaat een groot aantal partijen de handen ineen voor meer vakmensen in de bouw en meer plekken voor leerlingen.

Zo vergroten we de kansen op werk en versterken we de bouw.
Wethouder Floor Kist: “Stageplekken en leerlingbouwplaatsen zijn een goede manier om het vakmanschap in de bouw te vergroten en bovendien zorgt het voor betere kansen van jongeren op een gekwalificeerde baan in de bouw.”

Het Convenant Leerlingbouwplaatsen 2021-2024 is getekend door de gemeente Leidschendam-Voorburg, Bouwend Nederland, woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, het Corbulo College, Stichting Haagbouw, Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Zuid-Holland en de Schildersvakschool. Hiermee pakken ze het tekort aan vakmensen zoals timmermannen, metselaars, schilders en mensen voor innovatie in techniek en design aan.

In het convenant zijn onder andere afspraken gemaakt over het verzorgen van gastlessen en het bezoeken van bouwplaatsen of het bieden van stage- of leerlingbouwplaatsen. Op een leerlingbouwplaats leveren leerlingen in opleiding onder deskundige leiding van één of meer gekwalificeerde leermeesters een volwaardige bijdrage aan de totstandkoming van een bouwwerk. Zij ontvangen een cao-loon voor hun werkzaamheden.

(foto: Barbara Koppe)