Leidschendam-Voorburg heeft waarschijnlijk pas weer eind 2022 een eigen burgemeester. Dat rekent Vlietnieuws voor. Voor de tussentijd krijgt de gemeente een waarnemend burgemeester toegewezen.

Donderdag maakte burgemeester Klaas Tigelaar bekend dat hij per 1 september zijn functie neerlegt. Tigelaar gaat verder als voorzitter van de Laurentius Stichting, die katholiek basisonderwijs verzorgt.

De fractievoorzitters van de partijen de gemeenteraad hebben vrijdagochtend overleg gepleegd met de Commissaris van de Koning Jaap Smit. De partijen hebben te kennen gegeven pas een profielschets voor een nieuwe burgemeester te willen opstellen na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart.

Benoemingsprocedure
De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester neemt in de regel ongeveer acht maanden in beslag, aldus Vlietnieuws. Het is derhalve goed denkbaar dat de benoemingsprocedure pas in december 2022 afgerond zal zijn.

Bedoeling is dat deze maand nog een interim-burgemeester wordt aangewezen om de tussenliggende periode waar te nemen.