Bewonersorganisatie Binckhorstlaan Voorburg blijft vooralsnog sceptisch tegenover de plannen om nog drie OV-tracé's te verkennen tussen Den Haag Centraal, station Voorburg en Rijswijk/Delft.

Achtergrond
In het gebied tussen Den Haag Centraal, Laan van NOI, Hollands Spoor en Voorburg-West wordt op dit moment het Central Innovation District ontwikkeld. Zo worden 20.500 woningen bijgebouwd voor 40.000 nieuwe inwoners. Ook wordt rekening gehouden met op zo'n 600.000 m2 aan nieuwe kantoren en 260.000 m2 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Voor de verplaatsing is ook infrastructuur nodig, onder andere via OV. Vandaar dat er wordt gekeken naar mogelijkheden om snelle OV-verbindingen te leggen naar station-Voorburg, Zoetermeer en Rijswijk/Delft. Voorburg-West krijgt hier direct mee te maken. Zoals het zich laat aanzien, plukken de bewoners er echter niet de vruchten van, maar gaat hun woongenot en leefkwaliteit wel achteruit.

Niet gerustgesteld
De projectorganisatie MIRT-Verkenning CID-Binckhorst gaf onlangs te kennen dat de weerstand vanuit de samenleving en gemeentepolitiek van Leidschendam-Voorburg serieus neemt en daarom meer mogelijke OV-oplossingen wil verkennen. Marian van Giezen geeft desgevraagd namens de bewonersorganisatie Binckhorstlaan Voorburg niet is gerustgesteld door deze geste van de projectorganisatie.

"Allereerst zijn we natuurlijk blij dat het aantal trace’s is uitgebreid van 3 naar 6," aldus Van Giezen. "Dit is mede te danken aan zowel de druk van de gemeente (Raad en wethouder) als aan de inzet van de betrokken bewonersorganisaties, zoals Binckhorstlaan Voorburg-West."

Balans uit het lood
De bewonersorganisatie blijft de onderbouwing voor nut en noodzaak van een extra OV-lijn missen. "Is die onderbouwing er wel? In onze ogen is nut en noodzaak rond deze extra OV-verbinding dwars door een aangrenzende gemeente heen, onvoldoende bewezen." De voordelen gelden volgens Van Giezen enkel voor de gemeente Den Haag en haar inwoners. Inwoners van Voorburg-West hebben enkel nadelen van de verbinding. "Die balans moet echt verbeteren, anders lijkt onze deelname vrij zinloos."

Ook heeft de bewonersorganisatie niet het idee dat ze werkelijk mee mag praten. "Bij de besluitvorming om tot deze zes trace’s te komen zijn wij niet betrokken, ook niet na ons verzoek hiertoe." Van Giezen betwijfelt of de tracé's wanneer het er echt op aankomt ook daadwerkelijk serieus bekeken zullen worden, of dat het een wassen neus betreft. "Blijven ze tot het eind toe in de race of vallen ze af voordat een advies aan de onafhankelijke Commissie voor de Mer wordt gevraagd?"

Gebrekkige participatie
De bewonersorganisatie Binckhorstlaan Voorburg geeft dan ook te kennen dat ze gemeenten zal blijven wijzen op de noodzaak om de Commissie voor de Mer een integraal beeld te bieden van alle effecten op de omgeving, in het héle plangebied. Alleen dan kan zij daadwerkelijk een onafhankelijk oordeel kan vellen over de uitkomsten, aldus Van Giezen.

De wijze waarop inwoners van Leidschendam-Voorburg in het proces worden betrokken, verloopt volgens Van Giezen nog altijd gebrekkig. Alsof zij er als belanghebbenden een laatste horde zijn, die nog even genomen moet worden. "Het proces is weliswaar stopgezet om nieuwe trace’s toe te voegen, waarmee we blij zijn, maar het lijkt wel alsof alle verloren tijd moet worden ingehaald. Met de zomervakantie voor de boeg is er nauwelijks tijd voor de bewonersorganisaties om hierop te reageren."

Buitenspel?
De bewonersorganisatie voelt zich dan ook buitenspel gezet. "Ons voorstel was om samen met de gemeenten om de tafel te gaan zitten en een realistisch en transparant besluitvormingsproces met elkaar af te spreken. Die deur lijkt bij voorbaat al dichtgedaan te zijn." Toch geeft de bewonersorganisatie niet op, aldus Van Giezen. "Wij blijven meedenken en onze inbreng meegeven, maar we hebben onze twijfels in hoeverre onze inbreng echt meegenomen zal worden. Wij hopen daarin de gemeenteraden aan onze zijde te vinden!"