In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag kon er nog niets worden besloten over het voorstel om Leidschendam-Voorburg windturbinevrij te verklaren. Alleen de indieners van GBLV (Monica Velu) en VVD (Louise Kortman) stemden voor. Alle andere fracties stemden tegen.

De stemverhouding was nu 17-17. Net een stem tekort om een meerderheid te behaleen. Wellicht dat die er wel komt wanneer de dinsdag zieke Hans-Peter Klazenga van Gemeentebelangen weer aanwezig is bij de volgende raadsvergadering.

Goed idee?
Verantwoordelijk wethouder Jan Willem Rouwendal ontraadde de motie. Hij wees er op dat er al vorig jaar was uitgesproken dat er geen plek is voor windturbines. Velú gaf aan dat er wel degelijk een signaal moet worden afgegeven dat er geen plek is voor grote windturbines die horizonvervuilend en/of overlastgevend zijn.

Foto: Ap de Heus