Op 20 juni is Wereldvluchtelingendag. De kerken herdenken de omgekomen vluchtelingen in aanloop naar 20 juni door dagelijks 7 namen te noemen van mensen die zijn omgekomen.

In de Oude Kerk in Voorburg worden dagelijks 7 namen genoemd (optellend naar 100) van mensen die zijn omgekomen. Elke dag worden deze namen op kleine monumentjes geschreven. Dit om de mensen een gezicht te geven. Zo wil de kerk erbij stilstaan dat zij mensen zijn zoals wij.

De monumentjes krijgen tot 20 juni een plaats in de kerktuinen van de initiatiefnemende Voorburgse kerkgemeenschappen: De Open Hof (Koningkerk, Bruining Ingenhoeslaan) en de Martinigemeente (Oude Kerk, Herenstraat). In Europa worden op tal van plaatsen in de maand juni mensen op deze manier herdacht.

Maar liefst 44.000 mensen, stierven tussen 2014 en 2020 aan de Europese grenzen; verdronken in de Middellandse Zee, de Evros of het Kanaal. Of bevroren in de bergen van de Balkan en de Alpen. Wilt u ook betrokken zijn? Sta even stil bij de monumenten in de beide kerktuinen, en noem zacht de namen. Ook bent U van harte welkom in de Oude Kerk:
- van maandag t/m vrijdag om 12.00 uur tijdens het middaggebed, waar de namen klinken;
- van 11.45 tot 13.00 uur om een kaarsje aan te steken als teken van gebed en/of nagedachtenis.

Foto's: Ap de Heus

vluchtelingendag2