(VIDEO) D66 pleit ervoor dat het burgers van Leidschendam-Voorburg makkelijker wordt gemaakt inzage te krijgen in de stukken waarover gesproken wordt in de gemeenteraad. Midvliet sprak met fractieleider Jacco van Maldegem, die vindt dat het openbaar bestuur een stuk transparanter kan en moet:

"Ik vind het in Den Haag een stuk beter, omdat je daar als burger kunt zien waarover de burgemeester en wethouders vergaderen. Daar kun je de stukken waarover ze praten heel makkelijk terugvinden. En dat kan de inwoner in deze gemeente niet," aldus Van Maldegem.

Defensieve reactie
De D66'er heeft daartoe een initiatiefvoorstel ingediend in de gemeenteraad. Hij noemt de reactie van het College van B&W 'defensief'. "Daarin wordt eigenlijk gezegd: ja, niemand vraagt om deze informatie dus waarom moeten we dat openbaar maken?"

Proactief
Wat Van Maldegem betreft zou de gemeente zich veel proactiever moeten opstellen waar het gaat om de openbaarheid van het openbaar bestuur: "Ik vind sowieso dat je het actief openbaar moet maken. Wacht niet totdat mensen er om vragen. Geef gewoon zelf open aan waar je mee bezig bent."