MboRijnland en het 's Gravendreef College starten een verkort vmbo-mbo traject, en geven hiermee gezamenlijk vorm aan de doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor Economie. Daartoe hebben de bestuurders Otto Jelsma (voorzitter CvB mboRijnland) en Peter Lamers (voorzitter CvB Stichting Spinoza Scholengroep) een samenwerkingsovereenkomst getekend. 

Het ’s Gravendreef College verzorgt binnen het vmbo-profiel Economie en Ondernemen een doorlopende leerlijn samen met de opleiding junior-accountmanager van het College Economie van mboRijnland. 

Soepele overgang
CvB voorzitter mboRijnland Otto Jelsma licht toe: “We zijn erg blij met deze nieuwe samenwerking. Een voordeel van dit traject is de soepele overgang van het vmbo naar het mbo. De mentor begeleidt de vmbo-leerlingen nog als zij al op het mbo zijn gestart. Zo kunnen zij gedurende hun tijd op de middelbare school langzaam wennen aan het mbo, gezien beide scholen zich in één gebouw bevinden, een unieke situatie.

Leonie Drabbe, directrice ’s Gravendreef College, vult aan: “In heel Nederland zijn er maar weinig van dit soort samenwerkingen. Ik ben dan ook erg trots op dit nieuwe traject. Het biedt maatwerk voor ambitieuze vmbo-leerlingen.”

Start nieuwe traject
In schooljaar 2021-2022 wordt gestart met het traject dat uniek is voor regio Haaglanden. In vijf jaar tijd kunnen studenten hun startbewijs voor toegang tot het hbo behalen, dit is een mooi alternatief voor de havo. De opleiding is uitermate geschikt voor de meer praktisch ingestelde student die houdt van een uitdaging en meer aankan. Na deze opleiding kan de leerling meerdere kanten op. Het is mogelijk om een hbo-opleiding te volgen of te kiezen voor een mbo-opleiding die meer gericht is op een bepaalde sector. Uiteraard kan de leerling na deze opleiding ook richting de arbeidsmarkt.

Op weg naar versterkt beroepsonderwijs
In het programma ‘Sterk beroepsonderwijs’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wordt ingezet op een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van een toekomstbestendig, gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van beroepsonderwijs in de regio. Om jongeren alle kansen te geven, is het streven dat de overgangen zo optimaal mogelijk verlopen. Voor de overgang vmbo-mbo wordt geadviseerd dat regio’s het beroepsonderwijs meer als één geheel vorm geven. Zodat jongeren al in het voortgezet onderwijs met de praktijk in aanraking komen. 

Doorlopende leerlijnen zorgen er bijvoorbeeld voor dat meer jongeren in staat zijn een startkwalificatie te behalen. Daarnaast zorgt het voor een minder harde ‘knip’ tussen vmbo en mbo, waardoor minder jongeren uitvallen. Als de leerlijnen beter op elkaar afgestemd zijn betekent dat ook dat er effectiever en efficiënter wordt opgeleid. (Bron: Handreiking Sterk beroepsonderwijs).

Over mboRijnland
mboRijnland is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Rijnland en heeft 11 vestigingen in zes verschillende steden: Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. Naast middelbaar beroepsonderwijs verzorgt mboRijnland ook Vavo (vwo, havo en vmbo-t voor volwassenen) en maatwerkcursussen voor medewerkers van bedrijven.

Er zijn 1700 mensen werkzaam bij mboRijnland en jaarlijks volgen er ruim 17.000 studenten onderwijs. mboRijnland legt met haar onderwijs de basis voor een inclusieve en duurzame samenleving, waarin iedereen meetelt, van waarde is en de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Kijk op mborijnland.nl voor meer informatie. 

Over het ’s Gravendreef College 
Het 's Gravendreef College is een middelbare school in de regio Den Haag, waar we leerlingen helpen om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten te laten ontwikkelen, 'Klein in opzet, groot in talent'. De twee scholen van het 's Gravendreef zijn gevestigd in Leidschenveen en Leidschendam. In totaal is er plaats voor zo'n 900 leerlingen. Er wordt onderwijs gegeven op vwo-, havo- en vmbo-niveau.
Meer informatie is te vinden op de website www.sgdc.nl.