De gemeente Leidschendam-Voorburg wil de komende vier jaar 46 miljoen vrijmaken voor duurzaamheid en de energietransitie. De gemeenteraad moet hier nog mee instemmen.

Co2-neutrale gemeente
Leidschendam-Voorburg wil in 2050 een CO2-neutrale woongemeente zijn. Bedoeling is dat alle bedrijven en woningen tegen die tijd zijn overgestapt van aardgas naar duurzame energiebronnen. Om dit doel te realiseren is besloten de bestemmingsreserve ‘Duurzaamheid en energietransitie’ in het leven te roepen. Voor de komende vier jaar bedraagt die 46 miljoen.

Op korte termijn wil de gemeente eigen gebouwen, zoals scholen en eigen kantoren, verduurzamen. Daardoor kan ze energie besparen. Daarnaast stimuleert de gemeente verduurzaming van woningen door middel van subsidies voor isolatie en een groen dak.

Regierol
Wethouder duurzaamheid Jan-Willem Rouwendal: Leidschendam-Voorburg staat, net als de rest van Nederland, voor een grote klimaatopgave. De gemeente heeft daarbij een belangrijke regierol als het gaat om het behalen van de klimaatdoelen uit het landelijk klimaatakkoord.”

Uitvoeringsprogramma
Eind 2019 heeft de gemeenteraad een ambitieus uitvoeringsprogramma duurzaamheid opgesteld, waarin 71 actiepunten zijn opgenomen. Zo is onder meer het laadnetwerk voor elektrische auto’s verder uitgebreid, heeft de gemeente - na de sportverenigingen - nu ook de scoutingverenigingen gefaciliteerd in het onderzoeken van verduurzamingsmogelijkheden in hun verenigingsgebouw, én is er in 2020 minimaal 2700 m2 aan groene daken bijgekomen.

Straatverlichting en zonnedaken
Ook is het afgelopen jaar op 31% van de straatverlichting in de gemeente ledverlichting aangebracht. De overige verlichting is binnenkort aan de beurt. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt op hoeveel  daken met een grootte van meer dan 100m2 op dit moment zonne-energie wordt opgeweekt. De gemeente hoopt dak- en geveleigenaren dit jaar te kunnen informeren over de waarde en mogelijkheden van zonne-energie.