Vandaag, zaterdag 20 maart, is het landelijke opschoondag.

Ook vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt aandacht geschonken aan deze dag en een groot aantal inwoners gaan aan de slag met opruimacties in de gemeente.
Naast Bovenveen zijn ook in Prinsenhof een flink aantal acties op touw gezet.

Ze doen dit niet alleen tijdens de Landelijke opschoondag, maar ze zijn hier dagelijks met elkaar mee bezig. Denk aan afval opruimen, containers in de gaten houden en verstoppingen verhelpen, flyers uitdelen aan buurtbewoners, advies geven over het aanbieden van grofvuil etc. Vanuit de gemeente wordt nauw met deze groep inwoners samengewerkt, zowel vanuit het programmateam Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord als vanuit het project Het Nieuwe Inzamelen.

Op 20 maart gaat ook wethouder Stemerdink naar de Prinsenhof om met bewoners afval te prikken en met hen in gesprek te gaan over de knelpunten op het gebied van (zwerf)afval en de ontwikkelingen die er zijn in het kader van het Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord.

De wethouder is tussen 11:30 en 12:00 uur aanwezig in het park in Prinsenhof. De bewoners gaan gezamenlijk rond 13:00 uur van start met het opruimen van de wijk.
Om 12:50 uur gaat wethouder Stemerdink ook nog langs in Bovenveen, Bruijnings Ingenhoeslaan 90 - 92, 'Middin Woonzorgcentrum. Ook daar helpt de wethouder een half uurtje mee.

Ook wethouder Van Eekelen gaat bij een aantal initiatieven langs. Zo start zij samen met wethouder Stemerdink om 10:00 uur bij basisschool de Tandem en gaat ze rond 11:30 uur richting Park Sytwende.