Om snel te acteren op vragen uit de samenleving stelde de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg in april 2020 € 5 miljoen beschikbaar voor ondersteuning aan inwoners, organisaties en ondernemingen in de gemeente die te maken kregen met de negatieve gevolgen van de coronacrisis.

Voor 2021 is nog ca. € 3 miljoen beschikbaar.

Dit geld wordt ingezet om de sociale infrastructuur overeind te houden, economische schade te beperken en de zelfredzaamheid van inwoners te ondersteunen.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de € 3 miljoen in te zetten voor ondersteuning aan verenigingen, organisaties en ondernemers. Het gaat dan om vragen waar direct op korte termijn op geacteerd moet worden om negatieve gevolgen voor de samenleving te voorkomen.

Herstel
De coronacrisis zorgt er voor dat we anders tegen de samenleving aan kijken en dat veranderingen die nu zijn doorgevoerd om het virus het hoofd te kunnen bieden, blijvend zullen blijken. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen én kansen. Voor de middellange en lange termijn wordt gewerkt aan herstelbeleid om op een structurele manier de uitdagingen en kansen aan te kunnen pakken. Zo kunnen we inwoners, ondernemers en organisaties, en daarmee de gemeente als geheel helpen, om sterker uit de crisis te komen.