D66 en GBLV/Gemeentebelangen willen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg een overschot van bijna 240.000 euro aan cultuursubsidie reserveert voor cultuurinitiatieven. Daartoe zullen beide partijen een motie indienen in de gemeenteraad.

Rijkssubsidie
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in 2020 een bijdrage van 448.000 euro van het Rijk gekregen om de cultuursector in coronatijd te ondersteunen. Van dit bedrag is €239.000,- niet gebruikt. Het restant dreigt nu aan de algemene middelen van de gemeente te worden toegevoegd in plaats van aan de cultuursector te worden besteed. Adviesbureau Berenschot ziet dat meer gemeenten het cultuurgeld aan andere zaken besteden, en sprak de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onlangs tegen, nadat die de zorgen had weggewuifd. Volgens Berenschot zijn de zorgen terecht.

Motie
Voor GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg vormde dat voldoende reden om samen met D66 een motie in te dienen om het cultuurgeld 2020 vanuit het Rijk te reserveren voor cultuurinitiatieven. ”In Leidschendam-Voorburg wordt per inwoner een zeer laag bedrag aan cultuur besteed. Als er dan Rijksgeld voor cultuur beschikbaar komt, is het wel heel wrang om als gemeente een deel in de gemeentelijke spaarpot te stoppen. Wat ook bijzonder is, is dat de nieuwe coalitie heeft afgesproken om zich hard te maken voor cultuursteun van het Rijk. Wel het cultuurgeld binnenhalen, maar niet aan cultuur besteden, zet die afspraak in een absurdistisch toneellicht. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.”

Bestemming
De cultuurgelden zijn bedoeld voor openbare bibliotheek, muziekscholen, centra voor de kunsten, musea, monumenten, schouwburgen, concertzalen, vlakke vloer theaters, poppodia, filmhuizen, beeldende kunstinstellingen, amateurkunst, cultuureducatie en festivals.

D66 raadslid Charlotte Bos: “Deze rijkssteun is erop gericht om instellingen en makers in de culturele en creatieve sector te ondersteunen bij de productie van tentoonstellingen, films en voorstellingen. De cultuursector wordt ongekend hard getroffen door de verschillende lockdowns. Eigen activiteiten kunnen niet doorgaan en eigen inkomsten dalen. Die moeten we helpen, want ons culturele fundament kunnen we niet missen.’

Cultuurspaarpotje
In de motie van D66 en GBLV wordt het college opgeroepen om het overschot van coronasteun voor cultuur uit 2020 in een bestemmingsreserve cultuurinitiatieven onder te brengen. Het geld verdwijnt dan niet in de algemene kas van de gemeente, maar wordt in apart cultuurspaarpotje gestopt.

D66 vindt het daarbij erg belangrijk dat over deze noodsteun breed wordt gecommuniceerd. “Als je geen weet hebt van het bestaan van deze noodsteun kun je immers ook geen financiële steun voor jouw initiatief aanvragen," aldus Bos. "Open en transparante communicatie hoort in een democratie thuis."

Foto: Pixabay