Naar aanleiding van het spoeddebat, door GBLV/Gemeentebelangen en D66 aangevraagd, heeft Midvliet Actueel enkele hoofdrolspelers gevraagd naar het verloop ervan. Het spoeddebat was aangevraagd omdat het college de prioriteiten voor de gemeente per brief had aangegeven en niet in een raadsvoorstel. GBLV en D66 voelden zich hierdoor op een zijspoor gezet.

Vorm ipv inhoud
“Ik had zeker geen moeite met het debat”, vertelt PvdA fractievoorzitter Jochem Streefkerk, met zijn fractie deel uitmakend van het college. “Wel vond ik het minder prettig dat dit op ‘hoge poten’ werd aangevraagd. Het was een debat over de vorm en niet over de inhoud. Dat vond ik jammer. Het was zeker niet chique dat er ambtenaren werden gequote. Daarmee werd verdeeldheid gezaaid.” Ook kwam ter sprake dat het college buiten de coronacrisis om ook de afgelopen jaren niets voor elkaar had gekregen. “We zijn zeker blij dat we in het collegeperiode zeker enkele zaken voor elkaar hebben gekregen. Dan noem ik onder andere de uitbreiding van de Ooievaarspas waarbij 65plussers met een minimuminkomen gratis openbaar vervoer krijgen. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de eenzaamheid en versterking van Leidschendam-Noord.”

Drie jaar lang niets gedaan
Een andere mening was Frank Rozenberg (GBLV) toegedaan: “Een raadsbrief kan door het college altijd buiten beschouwing worden gehouden. Kan door worden geschoven naar april, in onze ogen veel te laat. Vandaar dat we een spoeddebat hebben aangevraagd. We hebben niet de ruimte gekregen om mee te praten en te beslissen over de prioriteiten. Het college heeft dat eenzijdig bepaald.”

“Dit college heeft drie jaar lang niets gedaan. Dan moeten ze nu niet gaan zeggen dat door de coronacrisis ze moeten prioriteren. Op het werk de hele dag liggen slapen en dan 5 voor 5 piepen dat je geen tijd meer hebt. We hadden graag gezien dat er meer woningbouw was gerealiseerd. Dit college is visieloos. Ze passen alleen op de winkel. Met onze prestaties in het WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) spelen we een achterhoedegevecht. En datzelfde WMO is in prioriteiten nergens terug te vinden. Ze moeten gewoon hun werk doen. De burgemeester zegt iedere keer dat we het samen moeten doen. Hij zou moeten nadenken over wat samenwerken is. Wel veel dank aan het CDA,  GroenLinks en PvdA om onze motie te steunen.”

Onverminderd verder
Louise Kortman, fractievoorzitter van collegepartij VVD : “Het is begrijpelijk dat er wordt gesproken over prioriteitslijsten. Maar ik vraag me af waarom er een spoeddebat moest komen. Dat de oppositie scherp is vind ik niet erg, maar op alle slakken zout leggen, werkt alleen vertragend. Zeker met deze coronacrisis gaande. En dan zeggen dat er eerder niets voor elkaar gekregen is. Verbazingwekkend. Het motto is samen aan het werk te gaan met een uitgestoken hand. Die hand is niet altijd opgepakt. We moeten echt zoveel mogelijk met elkaar samenwerken voor het welzijn van de gemeente. De oppositie heeft voor de bühne een debat aangevraagd. Nee doe mee en pak die hand.”

“Niets voor elkaar gekregen? We hebben voor wat betreft de woningbouw veel projecten in gang gebracht. Onze kinderen willen betaalbare woningen nu en op termijn. Er is geen brug gekomen, maar we strijden nog altijd voor een goede bereikbaarheid. Wij hebben niet voor de motie gestemd omdat we de beschrijving vaag vonden. Wanneer zijn voornemens verregaand? Het ging niet om een wijziging van beleid, alleen om de prioritering van dat beleid. Het laatste jaar van deze collegeperiode gaan we onverminderd verder met sleutelbegrippen als veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en goed wonen. Er moet een goede basis voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg. We leven in een mooi woongebied met veel groen en water en soms ijs wanneer de omstandigheden daar zijn.”