Bouwen aan natuur en woonruimte kan soms best een lastige taak zijn.

Maar in Leidschendam-Voorburg zijn ze ervan overtuigd dat de mens heel goed samen kan leven met inheemse flora en fauna. In het eigen Tiny Dutch Country zijn Tiny Forests daarom extra belangrijk. Ze gaan de strijd aan tegen hittestress, vergroten de waterbergcapaciteit en verbeteren de luchtkwaliteit. Daarnaast bevordert dit klimaatbosje biodiversiteit.

Maar een natuurlijk bosje zo midden in de stad is wel even wennen. Het ziet er niet netjes geharkt, geschoffeld of gesnoeid uit en dan laten wij ook nog eens het blad liggen. Maar dat is juist het mooie, want in een Tiny Forest zijn helemaal geen tuinmannen nodig. Hier komt een ecologisch proces op gang, met een duur woord “successie” genoemd. De pionierssoorten zullen op den duur verdwijnen en plaats maken voor duurzamere soorten, zoals bijvoorbeeld eik of beuk. In Voorburg ligt het Tiny Forest niet voor niets in een buurt met veel scholen. Het Tiny Forest is tevens een buitenlokaal waar kinderen lessen volgen over natuur. De lessen worden verzorgd door IVN. Vlietkinderen, DAK en de Cascade kunnen gezamenlijk gebruik maken van het klimaatbosje, de kinderen kunnen van alles leren over wat de natuur ons allemaal te bieden heeft.

Het Tiny Forest aan de Hendrik van Boeijenlaan ligt inmiddels stevig ingepakt tussen de nieuwe woningen en straat. We zijn nog niet klaar met het klimaatbestendig maken van deze omgeving. Naast het klimaatbosje komt een Wadi. Dit is een bufferings- en infiltratievoorziening die tijdelijk gevuld is met hemelwater. Op die manier houden we regenwater langer vast tijdens droge perioden en kan het hemelwater sneller weg tijdens hoosbuien. In plaats van een plas op de straat loopt de Wadi lekker vol.

De gemeente is momenteel nog druk bezig met deze plek. Het kan best zo zijn dat de bomen en struiken van het klimaatbosje toch nog een keer in tuinmanshanden gehouden moet worden, omdat ze in de weg staan tijdens de werkzaamheden.