Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg kiest voor het behoud van twee zelfstandige theaters met podia voor lokaal en landelijk talent.

Theater Ludens en Het Veur Theater gaan nauw samenwerken op het gebied van maatschappelijke activiteiten. Vanaf 2021 krijgen ze beide een structurele subsidie.

Wethouder Astrid van Eekelen: “We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen genieten van cultuur in onze gemeente. Met het huidige voorstel zorgen we ervoor dat Leidschendam en Voorburg elk een levendig theater behouden, dat zich inzet voor een passend cultureel aanbod en waar cultuurmaatschappelijke partners een plek voor hun activiteiten kunnen vinden."

Door het onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren naar het samengaan tot één theaterorganisatie hebben beide theaters zich opengesteld voor een intensieve samenwerking waarin de activiteiten die zij aanbieden elkaar aanvullen en versterken, met behoud van hun eigen identiteit. Bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke activiteiten. Denk aan het cultuurmenu, de jeugdtheaterschool en de culturele hotspot activiteiten.

Oscar van Schijndel, directeur Het Veur Theater: “We zijn positief over het voorstel van de gemeente. Met een eigen structurele subsidie kunnen wij onze bezoekers een theaterbeleving blijven bieden en door de samenwerking kunnen wij gebruikmaken van elkaars netwerk en kwaliteiten, zonder onze zelfstandigheid en identiteit te verliezen.”

Rogier Helwig, directeur Theater Ludens: “Op deze manier komt er een einde aan een periode van financiële en organisatorische onzekerheid en kunnen we ons weer volledig concentreren op een divers cultureel aanbod en voorstellingen en evenementen voor én door inwoners. Onze samenwerking met Het Veur Theater heeft voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg een duidelijke meerwaarde.”

Het voorstel is voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij beslist er naar verwachting dit voorjaar over.