"De coalitie heeft drie jaar lang nagelaten fatsoenlijk haar werk te doen."

Dat is te lezen op de website vlietnieuws.nl. Vlietnieuws vatte het spoeddebat van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg van donderdag 18 februari samen  "Men heeft met vier wethouders die elk meer dan 150.000 euro verdienen, niets tot stand gebracht. B&W verzaken. B&W voeren geen ene malle moer uit."
Met deze woorden heeft GBLV-fractieleider Frank Rozenberg uitgehaald naar B&W. Het debat ging over nieuwe prioriteiten die B&W hebben gesteld nu door de coronacrisis ambtenaren het vele werk niet meer aan kunnen.

Volgens Rozenberg had een nieuwe prioriteitenstelling voorkomen kunnen worden als B&W eerder hun werk hadden gedaan. Hij haalde, anoniem, ambtenaren aan die hadden laten weten dat zij hun tijd verdeden aan in hun ogen onzinnige opdrachten.

Diezelfde ambtenaren citeerde de GBLV-voorman met teksten als ‘er is geen sturing’, ‘er is geen lef’, ‘men is bang besluiten voor te leggen’, ‘dit is het zwakste college van B&W dat we hebben gezien’.

Rozenberg en zijn D66-collega Jacco van Maldegem hekelden het feit dat B&W de nieuwe prioriteiten in een brief aan de gemeenteraad hadden voorgelegd zonder dat een besluit van diezelfde raad werd gevraagd. Daardoor werd de gemeenteraad volgens hen buiten spel gezet.

Van Maldegem wees erop dat de gemeenteraad het hoogste orgaan in de gemeente is en dus bepalend. "B&W kiest niet, dat doen wij." Rozenberg: "Wij bepalen de prioriteiten, niet B&W."

De D66-leider gaf aan dat een brief amenderen niet kan. Een motie kunnen B&W naast zich neer leggen. Alleen middels een initiatiefvoorstel zou de gemeenteraad nog wel iets kunnen doen. Vanwege de drukke agenda’s zou dat pas medio mei in de gemeenteraad behandeld kunnen worden. En dan hanteren B&W de nieuwe prioriteitstelling al maanden.

De coalitiepartijen steunden allemaal de lijn van B&W. Louise Kortman (VVD) sprak over ‘een debat op hoge poten. Het gaat over de vorm in plaats van de inhoud’. Zij riep op tot respect en uitte kritiek op een recente GBLV-advertentie. Daarin zei GBLV hart te hebben voor de ambtenaren nu B&W het eigen falen op hen afwentelde. Kortman noemde zulks ‘van betrekkelijk laag niveau’.

Ron van Duffelen (CDA) bestempelde de GBLV-uiting als ‘niet sjiek’. Jeroen van Rossum (GroenLinks) nam afstand van de GBLV-actie. Jochem Streefkerk (PvdA) betichtte GBLV ervan bewust te trachten B&W en de ambtenaren uit elkaar te spelen. "Daar moeten wij niet aan beginnen. Dat is kwalijk." Kees Verschoor noemde de GBLV-advertentie ronduit ‘fout’.

Volgens burgemeester Klaas Tigelaar wijzigt het beleid van B&W niet. Er wordt alleen een temporisering in aangebracht. "Doel is het werk in tijden van crisis te kunnen blijven uitvoeren zonder dat mensen omvallen." Hij erkende dat de gemeenteraad bij wensen die men heeft voortaan niet alleen een financiële dekking zal moeten aangeven maar ook hoe een en ander uitgevoerd moet worden en welke zaken ambtenaren in ruil daarvoor dan kunnen laten liggen.

In september, of zoveel eerder als mogelijk, wordt de zaak opnieuw bekeken. Daarnaast kan de gemeenteraad financiële effecten van de fasering bespreken bij de tussenrapportage over de lopende begroting en de kaderbrief voor de begroting 2022 die beiden nog voor de zomer komen.

De gemeenteraad nam uiteindelijk een motie van D66 en GBLV aan waarin B&W werden opgeroepen om in de toekomst dit soort vergaande zaken in een voorstel bij de gemeenteraad neer te leggen. Tegen stemden VVD en ChristenUnie-SGP.

(bron: Vlietnieuws.nl)