Langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland bij Leidschendam wordt op dit moment een geluidswal aangebracht.

VVD-raadslid Louise Kortman is blij dat het nu eindelijk zo ver is. Op haar facebookpagina laat het raadslid weten:
Vanaf 2014 vraagt VVD Leidschendam-Voorburg aandacht voor geluidswering langs de A4, ter hoogte van het recreatiegebied Vlietland, Wsc Vlietland, natuurgebied Starrevaart en de Vogelplas.
Voor de bewoners en de natuurgebieden in LV is plaatsing van geluidswerende voorzieningen van groot belang om een waardevolle verbetering te krijgen op woon- en leefklimaat. De aanpak geluidswering is vele malen onderwerp van gesprek geweest, van mijn VVD maidenspeech tot aan het inspreken bij de Commissie van PS Zuid-Holland.
De toezeggingen vanuit PS en de aanhoudende vragen hierover hebben uiteindelijk geleid tot resultaat. Nu blij met de uitvoering geluidswering naast de investeringen in infrastructuur om de bereikbaarheid te bevorderen. Goede inpassing is daarbij van groot belang.