Vanaf dit voorjaar kunnen mensen in Leidschendam-Voorburg gebruik maken van deel-e-scooters.

De gemeente heeft besloten met de aanbieders Felyx en GO Sharing voor een pilot van twee jaar afspraken te maken. Op deze manier wil de gemeente ervaring opdoen met deze nieuwe vorm van deelvervoer. Daarnaast maakt de gemeente met openbaar vervoerbedrijven HTM en EBS afspraken over locaties voor deelfietsen in de gemeente, met name rond openbaar vervoer haltes en stations.

Wethouder Astrid van Eekelen van verkeer en vervoer: “Ik ben voorstander van deelscooters en deelfietsen. Hiermee maken we het onze inwoners makkelijker om van a naar b te gaan binnen onze gemeente maar ook daarbuiten naar Den Haag en Rijswijk. Tegelijkertijd wordt onze gemeente beter bereikbaar voor inwoners uit deze omringende gemeenten. Goede afspraken met de regio vind ik van groot belang.”

Deelvervoer van deur tot deur
De gemeente ondersteunt deze initiatieven omdat het past binnen de ambities die Leidschendam-Voorburg heeft op het gebied van duurzame mobiliteit, deelmobiliteit en bereikbaarheid. De e-scooters bieden duurzaam deelvervoer van deur tot deur. De deelfietsen zijn vooral bedoeld om te gebruiken in combinatie met het openbaar vervoer, bijvoorbeeld tussen OV-stations en bedrijventerreinen.

Deel-e-scooters rijden in voorjaar
De gemeente gaat samen met Felyx en GO Sharing het aanbod van deel-e-scooters zo goed mogelijk op de vraag afstemmen. Dit gaan we doen door tijdens twee jaar te monitoren hoe het ‘delen’ werkt. Daarnaast gaan we afspraken met elkaar maken om verrommeling op straat tegen te gaan doordat e-scooters niet overal op straat zomaar achtergelaten kunnen worden. Zodra bekend is op welke datum en locatie dit voorjaar de deel-e-scooters in gebruik genomen worden, zullen gemeente en de aanbieders Felyx en GO Sharing dit onder de aandacht brengen bij inwoners, ondernemers en bezoekers van Leidschendam-Voorburg.


VVD over deelscooters