Het college van Leidschendam-Voorburg heeft eerder aangegeven geen problemen te voorzien bij de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen in coronatijd.

De D66-fractie heeft desondanks nog enkele technische vragen gesteld. De vragen gaan over het aantal stembureaus en vrijwilligers evenals over de samenwerking met omliggende gemeenten en de extra kosten die wellicht gaan ontstaan.

Het college geeft aan dat de gemeente voldoende stembureauleden heeft kunnen werven en in kunnen delen op de stembureaus voor de drie verkiezingsdagen. Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart zullen 8 locaties geopend zijn. De gemeente heeft op dit moment een reservelijst van 20% vrijwilligers indien stembureauleden zich moeten afmelden.

Na het sluiten van de aanmeldingen voor stembureauleden in de gemeente Leidschendam-Voorburg is contact opgenomen met de gemeente Wassenaar. Omdat hier nog leden nodig waren heeft de gemeente aanmeldingen die nog binnen kwamen steeds doorverwezen naar de gemeente Wassenaar en Voorschoten. Verder neemt iedere maandagochtend een vertegenwoordiging vanuit de gemeente deel aan het kieskring overleg van het ministerie van BZK.

De gemeente heeft 103.000 euro van het Rijk ontvangen om de verkiezingen mede mogelijk te maken. Het is nog onzeker of de compensatie vanuit het Rijk toereikend zal zijn. De organisatie is op dit moment nog in volle gang. De redenen voor extra kosten bestaan o.a. uit het kunnen stemmen op meerdere dagen, inzet van meer stembureauleden en het beschikbaar stellen van coronamaterialen (o.a. kuchschermen, medische mondneusmaskers, handschoenen, desinfectiemiddelen etc.).