Het college van Leidschendam-Voorburg heeft een startnotitie aan de gemeenteraad verstuurd over het versterkingsprogramma in Leidschendam-Noord.

De raad heeft vervolgens gevraagd om dit uit te werken. Aan de hand hiervan heeft de VVD vragen.
De liberalen willen weten hoe bewoners kunnen meedenken over de verschillende plannen. De VVD wil bovendien weten of het verplaatsen van het sociaal servicepunt van de locatie De Waterlelie niet in een breder perspectief moet worden gezet in dit programma. Ook wil men weten waarop het besluit is gebaseerd om de ouderinloop Leidschendam voor 2021 gekort is van 4 naar 2 uur.

In een raadsbrief wordt een financiƫle onderbouwing gegeven van de voorbereidingskosten. Hierin is een post van 50.000 euro opgenomen voor acties en/of activiteiten voor korte termijn. Gesprekken met bewoners en organisaties levert de volgende quickwins op. De VVD wil weten wanneer de volgende quick wins kunnen worden behaald:

a) Het plaatsen van broodcontainers;
b) Het weghalen van lege nesten van meeuwen op daken (voor het broedseizoen);
c) Het plaatsen van bordjes met tekst dan wel voorlichtingssymbolen over het voeren van vogels en eenden langs de vijvers;
d) Het plaatsen van bankjes in de straten (en niet alleen in het park) zodat ouderen zich makkelijker door de wijk kunnen bewegen;
e) Het naar voren halen van snoei- en onderhoudswerk aan klein groen zodat ratten geen kans hebben;
f) De ondernemers van de winkelcentra aan de Prins Frederiklaan en de Burgemeester Sweenslaan ondersteunen in het vergroenen van hun winkelpleinen.

De VVD wil verder weten of er in de wijken Prinsenhof of de Heuvel de zogeheten soepmoeders een aparte locatie krijgen van waaruit zij hun goede werk kunnen doen. Bewoners die door corona getroffen zijn worden daar voorzien van een maaltijd.