De gemeente Leidschendam-Voorburg moet sneller reageren op een vergunningsaanvraag van inwoners en bedrijven, vindt D66. In plaats van de huidige acht weken die het college van burgemeester en wethouders nu krijgen, wil de fractie van D66 dat er binnen zes weken een reactie komt. Mocht het college de termijn eenmalig verlengen dat mag dat slechts met vier weken en niet de huidige acht weken.

Fractievoorzitter Jacco van Maldegem: “De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Een aanvraag duurt dan maximaal tien in plaats van zestien weken. Dat is een forse verbetering in dienstverlening.”

Burger profiteert
De kortere beslistermijnen gelden bijvoorbeeld als inwoners een vergunning aanvragen voor een buurtfeest of verenigingen die een sporttoernooi willen organiseren. “Ook ondernemers profiteren van dit voorstel, want het gaat ook om vergunningen die nodig zijn om bijvoorbeeld een snackbar te openen of de openingstijden van restaurant.”

In het voorstel van D66 is een uitzondering opgenomen voor erg complexe vergunningsaanvragen. Bijvoorbeeld door mensen die verdacht worden van ondermijnende activiteiten. Van Maldegem: “De burgemeester kan dan hulp inroepen van andere instanties om te achterhalen of de bedoelingen achter de aanvraag zuiver zijn.” In dergelijke gevallen krijgt de gemeente in totaal maximaal zestien weken de tijd om te oordelen of de inwoner of het bedrijf de vergunning krijgt.

Corona
Van Maldegem kwam al met dit voorstel toen de gemeenteraad vorig voorjaar debatteerde over de algemene plaatselijke verordening (APV). “Het college vroeg destijds om dit voorstel een jaar uit te stellen, vanwege corona,” aldus Van Maldegem. Om die reden stelt hij nu voor de kortere beslistermijnen pas in te laten gaan per 1 januari 2022. “Dat belast het ambtelijke apparaat in deze gekke tijden niet nog extra, en biedt tegelijkertijd wel een duidelijke verbetering op relatief korte termijn voor inwoners en bedrijven.”

De D66-voorman gaat uit van een meerderheid in de gemeenteraad. “Meerdere fracties vonden dit voorstel een jaar geleden een goed idee.” Van Maldegem gaat ervan uit dat door de invoeringsdatum nog wat naar achteren te schuiven de laatste twijfelaars over de streep getrokken worden. “En laten we de goede keuze maken voor inwoners en bedrijven.”

Initiatiefvoorstel
Het D66-voorstel is een zogenoemd initiatiefvoorstel vanuit de gemeenteraad. Nadat zo’n voorstel is ingediend heeft het college van burgemeester en wethouders dertig dagen de tijd om te komen met een reactie. De verwachting is dat dit voorstel in de raadsvergadering van 6 april in stemming komt.

Beeld: Pixabay

Contactgegevens Midvliet

Algemene correspondentie
Postbus 1042
2260 BA  Leidschendam

Studioadres & Bezoekadres
Damlaan 35a
2265 AL Leidschendam

Telefoon studio: 070-3202266
Redactie: redactie@midvliet.nl
E-mail: info@midvliet.nl

 

Radio & Televisie

Radio
Ether: 107.2 Mhz, 107.9 Mhz
DAB+: kanaal 11B (DAB lokaal 45)
Ziggo analoog: 92.9 Mhz
Ziggo digitaal: 916
KPN  digitaal: 1189
XS4All digitaal: 1189
Of via de livestream

Televisie
Ziggo: kanaal 41
KPN:  kanaal 1489
XS4All: kanaal 1489
Of via de livestream