Een motie van GroenLinks waarin de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt verzocht om een jaarlijkse bomentelling, ontving dinsdag een meerderheid in de gemeenteraad. Ook Gemeentebelangen steunde het plan. D66 kwam zelfs met een aanvullende motie. Naast GroenLinks stemden ook Gemeentebelangen en D66 voor de motie.

Bomen maken de omgeving koeler, en ze helpen ook nog eens met het afvoeren van regenwater, aldus Marie Christine Van der Gronde (GL). Met het oog op de op handen zijnde klimaatverandering is dat wel zo belangrijk. Het college heeft dan ook al sinds het aantreden in 2018 de ambitie uitgesproken om meer bomen te planten. Een goede zaak vindt het raadslid voor GroenLinks; het is echter voor de gemeenteraad moeilijk na te gaan in hoeverre dat ook lukt.

Charlotte Bos reageerde op Van der Grondes motie met een nieuwe motie, waarin zij vroeg om iedere drie jaar te monitoren hoe de groenvoorziening is door middel van luchtfoto’s en kwalitatieve analyse.

Van der Gronde: "Als de bewering wordt gedaan dat meer bomen worden geplant, wil ik dat kunnen controleren. Als we inderdaad meer bomen planten dan kappen, moet dat te zien zijn in de cijfers. Maar aan de andere kant is een klein nieuw boompje natuurlijk niet gelijk aan een oude, wijze eik. Daarom was ik ook erg blij met de motie van collega Bos. Ik zie uit naar goede gesprekken in de Raad over de vergroeningsopgave van onze gemeente."

Foto: Henk Knoester


motiebomentellen