In de raadsvergadering van 2 februari is de volgende stap gezet om sociale woningen in de Star te bouwen. ‘We moeten haast maken,’ aldus GroenLinks raadslid Natalie van Weers.

‘Er staan 109 gezinnen nu al op de wachtlijst voor een woning, die nog gebouwd moet worden. Deze mensen hebben hun leven on-hold staan. En in corona-tijd zijn we allemaal nog vaker thuis. Dan is het nog erger als je woning niet meer voldoet of - nog erger - als je helemaal geen eigen plek hebt. We zijn dan ook heel blij dat er meer woningen gebouwd worden dan eerder gedacht.’

Dat de rugbyvereniging daardoor moet vertrekken is vervelend, maar was al wel te voorzien. De gemeenteraad wist dat de huisvesting van de rugbyvereniging op de Star tijdelijk zou zijn. GroenLinks hoopt dat de wethouder snel een nieuwe locatie vindt, maar is blij dat de huisvesting van de rugby geen vertraging betekent voor het bouwen van de broodnodige woningen.

GroenLinks is ook blij met de aangenomen moties van D66. Het is goed dat het college zich gaat inzetten voor een aansluiting op het OV. Slechte OV-bereikbaarheid is voor Leidschendam-Zuid al jaren een groot probleem. De Star moet een bereikbare, groene en aangename woonomgeving worden. Ook de motie van GBLV om nog eens creatief naar het aantal woningen te kijken, kon op de steun van GroenLinks rekenen.

‘Natuurlijk zijn we er nog lang niet,’ aldus van Weers. ‘Op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan veel meer mensen dan de 109 wachtenden die we met deze woningen kunnen helpen. We moeten dan ook aan de slag met andere projecten, groot én klein.’

Natalie van Weers GroenLinks