Frank Rozenberg van oppositiepartij Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV) en de fractie van D66 Leidschendam-Voorburg hebben het college om een spoeddebat gevraagd. De reden ligt in het feit dat het college in een raadsbrief prioriteiten aangeeft wat er moet gebeuren in de gemeente in deze tijden van crisis.

Volgens beide partijen moet de gemeenteraad als kaderstellend orgaan op zijn minst óók over de prioriteitstelling van de gemeente gaan. “Nu zou het betekenen dat pas op 9 maart 2021 de raad over de prioriteitstelling een uitspraak zou kunnen doen. Daarmee is dan weer een maand verstreken in 2021, waarin het college opereert vanuit zijn prioriteitsstelling in plaats van die van de raad.”

In het verzoek om een spoeddebat staat verder: “In de raadsvergadering van dinsdagavond heeft wethouder Kist verwezen naar de prioriteitstelling van het college dat zaken niet kunnen worden opgepakt. Hij heeft ook genoemd dat de raad de prioriteiten bepaalt. Zoals hiervoor aangegeven, is versnelling noodzakelijk om te voorkomen dat het college zich gaat verschuilen achter een prioriteitstelling die niet in de raad is besproken.”

Ook zetten beide partijen vraagtekens bij opmerkingen die in de raadsbrief worden gemaakt over de ambtelijke organisatie.