In 2020 zijn 72 inwoners in Leidschendam-Voorburg via Vroeg Eropaf geholpen met betaalachterstanden om groeiende schulden te voorkomen.

In februari vorig jaar startte de gemeente de proef met vroegsignalering. Hierbij worden inwoners met twee of meer betaalachterstanden proactief benaderd met een vrijwillig hulpaanbod. Het gaat daarbij om betaalachterstanden voor eerste levensbehoeften, zoals elektriciteit, water, huur en zorgverzekering.

Wethouder Nadine Stemerdink: “Ik ben blij dat we zoveel inwoners hebben kunnen behoeden voor grotere geldproblemen en de stress die daarmee gepaard gaat. Als je gas, licht, water of zelfs de huur niet meer kan betalen, dan heb je hulp nodig. Als gemeente staan we klaar voor deze inwoners. Daarom is het belangrijk dat vroegsignalering een vaste plek krijgt in onze gemeente en wordt uitgebreid.”

Wettelijke taak
Met de proef in 2020 liep de gemeente vooruit op een wetswijziging. Sinds 1 januari 2021 is vroegsignalering een wettelijke taak van de Nederlandse gemeenten. Daarmee is Vroeg Eropaf geen proef meer, maar structureel onderdeel van de financiële hulpverlening van de gemeente. Daarnaast wordt de inzet uitgebreid. Binnen de aanpak krijgen nu ook inwoners met een enkele betaalachterstand hulp aangeboden.

Hulp
Wanneer een inwoner een rekening voor gas, licht, water, huur of zorgverzekering niet betaalt, dan neemt eerst het bedrijf contact op. Vervolgens bieden hulpverleners van Kwadraad maatschappelijk werk en PLANgroep namens de gemeente hulp aan. Inwoners die zelf hulp willen zoeken, kunnen kijken op www.lv.nl/hulpbijgeldproblemen.

(foto: Gemeente LV/stockfoto)