Het college heeft de gemeenteraad informatie gestuurd over de laatste stand van zaken van de coronacrisis in Leidschendam-Voorburg waarin wordt ingegaan op de coronacrisis, de gevolgen ervan en de hulp die de gemeente kan beiden of heeft geboden.

Steun voor verenigingen, cultuurinstellingen en maatschappelijke organisaties Verenigingen, cultuurinstellingen en maatschappelijke organisaties is belangrijk voor onze samenleving. Uitgangspunt is dat ondersteuning er voor zorgt dat inwoners, zodra daar ruimte voor is, ook weer kunnen sporten, een museum bezoeken of deelnemen aan activiteiten. De impact van de coronacrisis op deze partijen is enorm. Om ervoor te zorgen dat zij deze moeilijke periode kunnen overbruggen is aan diverse organisaties steun toegekend.

Bibliotheek aan de Vliet heeft een bedrag van € 36.675 ontvangen om coronaproof te werken en een veilige omgeving te bieden aan bezoekers. Aan het Huygens Muziekfestival 2020 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 13.390 voor de alternatieve invulling met een digitale uitzending. Er is een bedrag van totaal € 36.000 beschikbaar gesteld aan stichting Sport en Welzijn voor extra inzet en activiteiten van jongerenwerkers, omdat onder andere sportverenigingen nog langer dicht zijn door de extra maatregelen.

De jongerenwerkers spreken jongeren aan om zich te houden aan de geldende coronaregels en organiseren binnen de mogelijkheden activiteiten om verveling bij jongeren tegen te gaan. Het gaat hierbij om de extra inzet van het jongerenwerk sinds het aanbreken van de coronacrisis (maart 2020) en om de extra inzet van het jongerenwerk in 2021 tot en met juli 2021. In totaal hebben 15 sportverenigingen en –stichtingen een steunaanvraag gedaan voor huurkwijtschelding of -subsidie of ter dekking van exploitatietekorten. Het college stelt ter ondersteuning van deze verenigingen een bedrag van maximaal € 389.822 beschikbaar. De gemeente heeft twee aanvragen voor een corona-subsidie van scoutingorganisaties ontvangen. Deze zijn beide toegewezen voor een bedrag van in totaal € 3.310.